logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RVU-regeling (zwaar werk)

 

RVU-regeling 

Een medewerker met een zwaar beroep in de Pluimveeverwerkende Industrie kan onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. De regeling, waarin dit vast is gelegd, noemen we de Regeling Vervroegd Uittreden of de RVU-regeling. De werknemer krijgt maximaal 3 jaar lang (tot aan de AOW-leeftijd) een maandelijkse RVU-uitkering. Vanaf 1 januari 2022 is de RVU-regeling formeel van kracht en kunnen medewerkers zich aanmelden. 

 


Wanneer kunnen medewerkers gebruik maken van de regeling?
Een medewerker heeft recht op een  uitkering als:
Hij/zij in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 een leeftijd bereikt, die maximaal 3 jaar en minimaal 1      maand voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt,
Hij/zij direct voor deelname aan de regeling tenminste 10 jaar onafgebroken bij een werkgever in de sector in dienst is én
Hij/zij werkt in ploegendienst óf 
Hij/zij werkt in een dagdienst in een productiefunctie en is ingedeeld in loonschaal I tot en met V. Klik hier voor de lijst met functies. 
 
Wat is de AOW-leeftijd van een medewerker?
De AOW-leeftijd hangt af van de geboortedatum. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de medewerker eenvoudig de AOW-leeftijd laten berekenen. Klik hier om je AOW-leeftijd te berekenen. 
 
Wat is de hoogte van de RVU-uitkering?
De RVU-uitkering is in 2021 bruto € 1.847 per maand. Afhankelijk of men wel of niet de loonheffingskorting toepast betekent dit een netto RVU-uitkering van € 1.287 of  € 1.056 per maand. Dit is inclusief vakantietoeslag. Werkt de medewerker minder dan 40 uur per week, dan krijgt hij/zij een uitkering naar rato van het deeltijdpercentage.
De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering. De hoogte van de RVU-uitkering voor 2022 is nog niet bekend.

Hoe lang krijgt een medewerker de RVU-uitkering?
De duur van de uitkering hangt af van wanneer een medewerkers van de regeling gebruik gaat maken. Stop je bijvoorbeeld 3 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd, dan ontvang je 3 jaar lang (36 maanden) het uitkeringsbedrag. Maar stop je 2 jaar voor je AOW-gerechtigde leeftijd, dan ontvang je 2 jaar lang (24 maanden) het uitkeringsbedrag. Het uitkeringsbedrag per maand is in alle gevallen gelijk.
 
Waar kunnen medewerkers zich aanmelden voor de RVU-regeling?
Medewerkers kunnen zich zelf aanmelden voor de RVU-regeling bij WWplus. Dit bedrijf is door Sociale Zaken Pluimvee gevraagd de aanmeldingen en uitbetalingen te verzorgen. Aanmelden voor de regeling kan online of via het per post versturen van een aanmeldformulier.

Wanneer kunnen medewerkers zich aanmelden?
Medewerkers die in aanmerking willen komen voor de RVU-uitkering kunnen zich maximaal 6 maanden en minimaal 3 maanden vóór de datum dat ze willen stoppen met werken aanmelden. Aanmelden voor de regeling kan vanaf 1 januari 2022.

Zijn medewerkers na aanmelden verzekerd van een RVU-uitkering?
Het beschikbare budget is wellicht niet voldoende om alle medewerkers, die aan de voorwaarden voldoen, van een uitkering te voorzien. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst per bedrijf behandeld.  Als de werknemer geen gebruik kan maken van de regeling, omdat de financiële middelen daarvoor ontbreken, blijft de medewerker bij de werkgever in dienst.

Wanneer zeggen medewerkers hun arbeidscontract op?
Na aanmelden horen medewerkers binnen 6 weken of de aanvraag voorlopig is goedgekeurd. Pas als dat het geval is, zegt de werknemer het arbeidscontract op. Binnen 6 weken stuurt de medewerker de schriftelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst én een door de werkgever getekende ontvangstbevestiging aan de uitvoeringsinstantie WWplus. Als alle documenten binnen zijn, wordt de voorlopige toekenning omgezet in een definitieve toekenning. Een medewerker die gebruik maakt van de RVU-regeling heeft geen recht op de transitievergoeding.  

Wie verzorgt de RVU-uitkering?
De RVU-uitkering wordt, namens de Stichting RVU, maandelijks aan medewerkers uitgekeerd via de Stichting Derdengelden WWplus. 

Wie betaalt de RVU-regeling?
Werkgevers betalen een premie aan de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie. De hoogte van deze premie is een percentage van de bruto loonsom en zal  over de jaren 2022 tot en met 2028 gemiddeld uitkomen op maximaal 0,4% van de bruto loonsom per jaar. De premie voor 2022 is vastgesteld op 0,4% van de loonsom.

Belangrijk om te weten
Eerder stoppen met werken heeft gevolgen voor de hoogte van het pensioen. Het is belangrijk om medewerkers hier goed over voor te laten lichten. Medewerkers kunnen zelf contact opnemen met Pensioenfonds VLEP via 088-116 30 72 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) of via werkgevers@vlep.nl  Als werkgever kunt je een afspraak plannen met een pensioenconsulent van VLEP. Meer informatie hierover vind je hier op de website van VLEP. 

 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd is of niet meer klopt. Sociale Zaken Pluimvee aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op deze informatie.