logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RVU-regeling (zwaar werk)

 

RVU-regeling 

Een medewerker met een zwaar beroep in de Pluimveeverwerkende Industrie kan onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. De regeling, waarin dit vast is gelegd, noemen we de Regeling Vervroegd Uittreden of de RVU-regeling. De werknemer krijgt maximaal 3 jaar lang (tot aan de AOW-leeftijd) een maandelijkse RVU-uitkering. Vanaf 1 januari 2022 is de RVU-regeling formeel van kracht en kunnen medewerkers zich aanmelden. De volledige regeling vind je hier.

 

Let op: Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers zich aanmelden voor de RVU-regeling. Een medewerker kan zich maximaal 6 maanden en minimaal 3 maanden, voordat hij/zij aan de regeling deel wil nemen, aanmelden. 

 


 
Wanneer kunnen medewerkers gebruik maken van de regeling?
Een medewerker heeft recht op een uitkering als:
Hij/zij geboren is in de periode van 1 oktober 1955 t/m 30 september 1961
Hij/zij direct voor deelname aan de regeling tenminste 10 jaar onafgebroken bij een werkgever in de sector in dienst is én
Hij/zij werkt in ploegendienst óf 
Hij/zij werkt in een dagdienst in een productiefunctie en is ingedeeld in loonschaal I tot en met V.
   Klik hier voor de lijst met functies. 
 
 
Hoe lang kunnen medewerkers deelnemen aan deze regeling?
Als een medewerker aan de voorwaarden voldoet, kan de medewerker maximaal 36 maanden voorafgaand aan de AOW-datum deelnemen. Deelname aan de regeling is vrijwillig. De medewerker bepaalt zelf hoe lang hij/zij wilt deelnemen. Als je zelf kiest om korter deel te nemen, dan geldt een minimum van 6 maanden.

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan de medewerker eenvoudig de AOW-leeftijd laten berekenen.                  Klik hier om je AOW-leeftijd te berekenen. 

 
Wat is de hoogte van de RVU-uitkering?
De RVU-uitkering is in 2022 bruto € 1.874 per maand. Dat is inclusief vakantietoeslag. Het bedrag is elke maand gelijk. Wanneer je gebruik maakt van de loonheffingskorting, bedraagt de netto uitkering ongeveer €1310,- per maand. Zonder loonheffingskorting is dat €1075,- netto per maand. Werkt de medewerker minder dan 40 uur per week? Dan krijgt hij/zij een uitkering naar rato van het deeltijdpercentage.
 
De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering. 
 
 
Wanneer kunnen medewerkers zich aanmelden voor de RVU-regeling?
Om een aanvraag te kunnen doen, gaat de medewerker eerst het volgende na:
  • Heb ik de juiste leeftijd?                                                                                                                                                       Alle medewerkers die geboren zijn tussen 1 oktober 1955 en 30 september 1961 hebben een brief ontvangen van Sociale Zaken Pluimvee.
  • Heb ik voldoende dienstjaren?                                                                                                                                                In deze brief is het aantal deelnemingsjaren bij Pensioenfonds VLEP opgenomen. Als een medewerker zich aan wilt melden voor de regeling, moet hij/zij direct voordat de medewerker uit dienst treedt minimaal 10 jaar in de Pluimveeverwerkende Industrie hebben gewerkt. Heb je meer dan 10 dienstjaren aaneengesloten in de Pluimveeverwerkende Industrie gewerkt en staan deze dienstjaren niet allemaal bij het Pensioenfonds geregistreerd? Neem dan contact op met je werkgever en laat je werkgever deze verklaring in vullen.
  • Heb ik een zwaar beroep?                                                                                                                                                      Een medewerker heeft een zwaar beroep als hij/zij in ploegendienst werkt. Werk de medewerker niet in ploegendienst, maar draai hij/zij dagdiensten in een productiefunctie? Ook dit is een zwaar beroep als het gaat om een productiefunctie die is ingedeeld in loonschaal I tot en met V. De lijst met productiefuncties zit bij de brief van SZ Pluimvee.

 

Hoe kunnen medewerkers een RVU-uitkering aanvragen?
Voldoet een medewerker aan de voorwaarden? Dan kan de medewerker een RVU-uitkering aanvragen. Dit kan maximaal 6 maanden en minimaal 3 maanden voordat de medewerker aan de regeling deel wil nemen. De aanmeldprocedure bestaat uit drie stappen:
  1. Toets
  2. Gesprek pensioenconsulent
  3. Definitieve aanvraag
1. Toets
Lees de informatie op deze website goed door, voordat je aan de toets begint. 
  • Je gaat naar de knop ‘aanvragen’ Deze knop is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. Op het webformulier vul je de gegevens voor de toets in. De brief van SZ Pluimvee en een loonstrook stuur je mee met je aanvraag.
  • Heb je geen computer? Bel dan vanaf 3 januari 2022: 088 60 55 170 en vraag een papieren formulier aan.
  • Voldoen je aan de voorwaarden? Dan krijg je binnen 6 weken een voorlopige verklaring, waarin staat dat je recht hebt op een uitkering.
  • Voldoe je niet aan de voorwaarden? Ook dan krijg je ook bericht.
Heb je vragen over het invullen van de toets, neem dan contact met WWplus op via 088 60 55 170
 
2. Gesprek pensioenconsulent
Heeft de medewerker de verklaring voorlopige goedkeuring ontvangen, dan kan hij/zij gratis een afspraak maken met een pensioenconsulent van Pensioenfonds VLEP. De pensioenconsulent kan je helpen om alles financieel op een rijtje te zetten. Maak een afspraak via 088-116 30 72 (iedere werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur) of via info@vlep.nl
 
3. Definitieve aanvraag
Pas als je een voorlopige verklaring hebt gekregen zegt de medewerker zijn/haar baan op. De medewerker stuurt binnen 6 weken de schriftelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst én een door de werkgever getekende ontvangstbevestiging  aan de uitvoeringsinstantie WWplus. Als alle documenten binnen zijn, wordt de voorlopige toekenning omgezet in een definitieve toekenning. 
 
Waar kunnen medewerkers zich aanmelden voor de RVU-regeling?
Medewerkers kunnen zich zelf  vanaf 1 januari 2022 aanmelden voor de RVU-regeling bij WWplus. Dit bedrijf is door Sociale Zaken Pluimvee gevraagd de aanmeldingen en uitbetalingen te verzorgen. Medewerkers komen via de knop 'aanvragen' vanzelf bij WWplus terecht. Deze knop is vanaf 1 januari 2022 beschikbaar. De RVU-uitkering wordt, namens de Stichting RVU, maandelijks aan medewerkers uitgekeerd via de Stichting Derdengelden WWplus. 
 

Zijn medewerkers na aanmelden verzekerd van een RVU-uitkering?
Het beschikbare budget is wellicht niet voldoende om alle medewerkers, die aan de voorwaarden voldoen, van een uitkering te voorzien. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst per bedrijf behandeld.  Als de werknemer geen gebruik kan maken van de regeling, omdat de financiële middelen daarvoor ontbreken, blijft de medewerker bij de werkgever in dienst. 

 

Wie betaalt de RVU-regeling?
Werkgevers betalen een premie aan de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie. De hoogte van deze premie is een percentage van de bruto loonsom en zal over de jaren 2022 tot en met 2028 gemiddeld uitkomen op maximaal 0,4% van de bruto loonsom per jaar. De premie voor 2022 is vastgesteld op 0,4% van de loonsom.

 

Veel gestelde vragen 
Bekijk hier de veel gestelde vragen en de bijhorende antwoorden over de RVU Pluimveeverwerkende Industrie.

 

Brochures

Brochure RVU-regeling voor medewerkers

Brochure RVU-regeling voor werkgevers

 

 

 

Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd is of niet meer klopt. Sociale Zaken Pluimvee aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op deze informatie.