logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Begeleiding van werknemers

Begeleiding van werknemers

Het is in ieders belang om te voorkomen dat werknemers uitvallen. Ook door werkdruk. Een goede begeleiding van werknemers kan daarbij een positieve rol spelen.

Effecten
Door uitval wegens werkdruk vóór te zijn worden nadelige effecten voor werknemers en bedrijf voorkomen.

Aanpak
-Signalen herkennen
Er zijn vrijwel altijd signalen voordat iemand mede door hoge werkdruk overspannen raakt, of zelfs een burn-out krijgt. In de praktijk kunnen werknemers zeer uiteenlopende signalen vertonen, dat maakt interpretatie soms lastig. Het kan zich uiten in andere stemmingen, afwijkend gedrag of diverse lichamelijke klachten. De kern van deze signalen is echter altijd 'anders dan anders'. Dat wil zeggen: werknemers reageren anders of tonen ander gedrag dan voorheen. De kunst is als collega of als leidinggevende om hierop alert te zijn en zaken waar nodig bespreekbaar te maken. Zie ook voorlichting over werkdruk.

- Collega's aanspreken
Als werknemers complimenten ontvangen of op een respectvolle manier worden aangesproken op verbeterpunten, is er een grotere kans op een aangename werksfeer en betere prestaties. Elkaar aanspreken is te leren. Klik hier voor enkele suggesties.

- Goed inwerken en voldoende opleiding
Het goed inwerken van nieuwe krachten (zowel vaste als flex-krachten) voorkomt dat de nieuwelingen in de knel komen en bovendien dat er ervaren krachten steeds bij moeten springen.
Het aanbeden van de juiste opleiding zorgt dat medewerkers in staat worden gesteld om hun werk goed te kunnen uitoefenen of door te groeien naar een andere functie.

- Stijl van leidinggeven
Het is al bedrijf goed om na te gaan welke stijl van leidinggeven de beste resultaten geeft voor bedrijf en medewerkers. Vaak gaat het om een mix tussen:
- Taakgericht leidinggeven (sturen, plannen, organiseren en controleren)
- Mensgericht leidinggeven (luisteren, coachen, advies geven, grenzen stellen etc.)
Door als bedrijf aan te geven wat er hier van de leidinggevenden wordt verwacht en hen daarin te trainen en te ondersteunen kunnen werksfeer en prestaties van afdelingen verbeteren.

- Ondersteuning bij privéproblemen
Een werkgeveer heeft geen wettelijke verplichting om medewerkers te ondersteunen die kampen met privéproblemen als echtscheiding, mantelzorg, schulden of verslaving. Toch is het raadzaam om deze medewerker een eerste ondersteuning te geven, al is het maar om latere langdurige uitval te voorkomen. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit het aanbieden van enkele gepsrekken bij bedrijfsmaatschappelijk werk.

Voorbeelden inwerken:
Voorbeeld 1: Geleidelijk meer verantwoordelijkheid
'Iedere lijn medewerker krijgt een interne opleiding. De eerste 2 weken draaien nieuwe medewerkers boven bezetting mee. In die periode hebben ze ook 2 evaluatiegesprekken. Het succes van goed inwerken ligt aan de tijd die de leidinggevende erin steekt. Vooral als er veel piekbelasting is, is dat een uitdaging.'

Voorbeeld 2: Inloopkaart bevordert gestructureerd inwerken
'Voor elke nieuwe medewerker hebben we een inloopkaart. Daarop staan de verschillende handelingen die een medewerker moet beheersen. De Voorman of eerste medewerker houdt deze kaart bij en vinkt steeds af wat de nieuwe medewerker kan. Zo verloopt het inwerken gestructureerd en met regelmatig toezicht. en dee kaart is ook een manier voor het uitzendbureau om de kwa,iteiet en inzetbaarheid van de medewerker te kunnen beoordelen.'