logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Reinigen en onderhoud

De richtlijnen en goede praktijken die van toepassing zijn op de afdeling 'reinigen en onderhoud':

Richtlijnen:
Aanpak biologische agentia
Aanpak schadelijk geluid
Adembescherming

Arbeidshygiënische strategie

Huidbescherming
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Verplichtingen van de werknemers

 

Goede praktijken:
Beschermbril
Beperking radiogeluid
Handschoenen
Overmouwen
Persoonlijke hygiëneprotocol 

Schorten
Verminder stoot- en valgeluiden