logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Machine-instructiekaarten

Machine-instructiekaarten
 
Op machine-instructiekaarten kunnen medewerkers op een duidelijke manier zien wat de risico's van een bepaalde machine zijn en hoe daarmee veilig en gezond om te gaan. Doel is het voorkomen van ongevallen en ook het verminderen van fysieke belasting.
Machine-instructiekaarten zijn bij voorkeur aanwezig in de buurt van de betreffende machine. Deze kaarten kunnen ook gebruikt worden bij de arbovoorlichting.
 
Activiteiten
Alle werkzaamheden met machines
 
Randvoorwaarden voor gebruik
Machine-instructiekaarten dienen door een deskundig persoon te worden opgesteld in samenspraak met ervaren medewerkers.
Deze kaarten richten zich niet alleen op veiligheidsaspecten maar ook vermindering van geluidsoverlast en op fysieke belasting. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan hoe met goede werkhouding gewerkt kan worden en aan mogelijkheden om tilbelasting te verminderen.
Machinekaarten winnen aan kracht als ze meerdere foto's uit de eigen praktijk bevatten.
Denk bij het opstellen van de machine-instructiekaarten ook aan het veilig en gezond uitvoeren van werkzaamheden als schoonmaak en onderhoud.
De kaarten moeten na wijzigingen aan de machines, procedures of bij nieuwe inzichten worden aangepast.
Met het oog op werknemers die de Nederlandse taal niet (goed) kunnen lezen is het aan te bevelen om veel gebruik te maken van beeldmateriaal/ pictogrammen. Overweeg de tekst op te nemen in meerdere talen.
 
Invoeringstermijn
Korte termijn
 
Effecten
Arbo effecten
Vermindering van ongevallen met machines
Vermindering van fysieke belasting bij het werken met machines
 
Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder ongevallen
Meer arbokennis bij de uitvoerende medewerkers
 
Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Tijdsinvestering om de machinekaarten op te stellen en actueel te houden.