logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Preventiemedewerker

Preventiemedewerker

Alle bedrijven zijn verplicht om tenminste één interne preventiemedewerker aan te wijzen of aan te stellen. De vereiste deskundigheid van de preventiemedewerker dient in de Risico- inventarisatie en -evaluatie te worden bepaald. Hetzelfde geldt voor het aantal benodigde preventiemedewerkers, het aantal uren, de ervaring, en de plaats in de organisatie. Bij bedrijven met minder dan 25 werknemers mag de directeur de taken van de preventiemedewerker op zich nemen.

Risico
Zonder preventiemedewerkers is er een risico op onvoldoende arbodeskundigheid en onvoldoende coördinatie over het te voeren arbobeleid binnen het bedrijf.

Eisen
Eisen te stellen aan de preventiemedewerker zijn:
● de preventiemedewerker werkt mee aan het verrichten en opstellen van de RI&E. 
●  de preventiemedewerker draagt bij aan de uitvoering van maatregelen uit het Plan van Aanpak van de RI&E.
●  de preventiemedewerker voert regelmatig overleg met en geeft advies aan de OR en/of OR-commissie.
●  de preventiemedewerker voert regelmatig overleg met de bedrijfsarts.
●  de preventiemedewerker geeft of ondersteunt voorlichting en onderricht over arborisico's, over de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen, over de manier waarop werknemers met de risico’s en maatregelen om dienen te gaan, over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
●  de preventiemedewerker fungeert als vraagbaak voor medewerkers in het bedrijf.
●  de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (zoals tijd en middelen) van de preventiemedewerker zijn schriftelijk vastgelegd.
●  de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft bij het aanwijzen van een nieuwe preventiemedewerker instemmingsrecht over de taken en beschikbare uren voor de preventiemedewerker, de keuze van de persoon en over de plaats in de organisatie van de nieuwe preventiemedewerker.

Wensen
Zorg dat de preventiemedewerker voldoende kennis heeft of krijgt -via opleiding- over de belangrijkste arborisico's binnen het bedrijf.Laatste update 8-03-2018