logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkvergunningen

Werkvergunning
 
Gevaarlijke werkzaamheden door derden of door eigen personeel brengen extra risico’s met zich mee. Met een werkvergunningsysteem wordt geborgd dat de opdrachtgever en uitvoerder vooraf afspraken vastleggen over hoe er veilig wordt gewerkt.
 
Risico 
Bij gevaarlijke werkzaamheden zijn er -afhankelijk van de aard van de werkzaamheden- extra risico’s voor de betrokken werknemers of derden. En bijvoorbeeld bij brandgevaarlijke werkzaamheden zijn er bovendien risico’s voor andere medewerkers en voor het voortbestaan van het bedrijf. 
 
Eisen 
Eisen voor de werkgever zijn: 
Stel vast bij welke type werkzaamheden door derden of door eigen personeel u een werkvergunning voorschrijft. Bijvoorbeeld bij brandgevaarlijke werkzaamheden, werken op hoogte, in besloten ruimten, met spanning, met koeltechniek, bij bouw- of installatiewerkzaamheden in productieruimten, of bij sloopwerkzaamheden. 
Kies of ontwerp een formulier werkvergunning. Voorafgaand aan een gevaarlijke werkzaamheid noteert de opdrachtgever en /of uitvoerder daarop bijvoorbeeld:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
- welke machines, gereedschappen en hulpmiddelen bij de werkzaamheid worden gebruikt;
- welke veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen vereist zijn en wie daarvoor zorg 
  draagt; 
- de eventuele uitschakel- en vrijstellingsprocedure;
- tot hoe lang de vergunning geldt;
- een handtekening voor akkoord voordat met de werkzaamheden gestart kan worden.
Zo nodig worden verschillende werkvergunningen gebruikt voor uiteenlopende gevaarlijke werkzaamheden.
Bij het invullen van het formulier werkvergunning bij een gevaarlijke werkzaamheid wordt de betreffende werkinstructie als uitgangspunt gebruikt. Zie ook Voorlichting en onderricht
Leg de benodigde stappen en formulieren vast in een ‘procedure werkvergunning’ en leg die ter instemming voor aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
Licht de betrokkenen bij herhaling doeltreffend voor: over de procedure werkvergunning en over hun taken en verantwoordelijkheden daarbij.
Evalueer na verloop van tijd hoe het werkvergunningsysteem in de praktijk werkt en neem waar nodig maatregelen.
 
Zie ook: