logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Opleidingen voor werknemers

NIEUW: De Pluimvee Academie

In september 2017 is de Pluimvee Academie van start gegaan. Het bestuur van de Stichting OFP heeft aan de heren Visser en Kerkmeijer de opdracht gegeven om hieraan inhoud te geven. De Pluimvee Academie begoogt om werkgevers en werknemers in gesprek te brengen over de ontwikkelingen in de nabije toekomst en welke scholing nodig mocht zijn om in de sector werkzaam te blijven. Hiervoor is een zakboekje samengesteld voor de werknemers en een gids, waarin een aantal opleidingen staat, die van belang voor de sector worden geacht. Na een pilot in 2017 wordt ook in 2018 een aantal bedrijven bezocht.

De gedeelde informatie kunt u hier zien: het zakboekje: OFP_Zakboek_PA en de gids: OFP_brochure_PA .

 

 

SUBSIDIEBELEID 

Het subsidiebeleid 2018 van de Stichting OFP ziet er als volgt uit.

Aan de volgende opleidingsmogelijkheden wordt door de Stichting OFP een bijdrage verleend.

1.  Cheque voor individuele opleidingen van werknemers

2.  MBO opleidingen nivo 1 en 2

3.  MBO opleidingen levensmiddelentechnologie nivo 3 en 4

4.  Nederlands

5.  Preventiemedewerker

 

Ad 1   In 2018 wordt toe een maximum van 25 cheques van maximaal 1000 euro per cheque beschikbaar gesteld voor opleiding van individuele werknemers. Opleidingen komen in aanmerking mits de werknemer dit niet via het bedrijf kan volgen en er sprake is van een brede arbeidsmarktgerichte opleiding. Daaronder is mede begrepen een loopbaanadvies.

Ad 2   MBO opleidingen nivo 1 en 2 komen voor subsidie van 50% van de cursuskosten in aanmerking.

Ad 3   MBO opleidingen levensmiddelentechnologie nivo 3 en 4 komen ook in aanmerking voor een bijdrage van 50% in de cursuskosten, omdat deze een brede kennis bij de werknemers oplevert.

Ad 4   In het kader van een goede communicatie of van de taalontwikkeling bij analfabeten wordt een bijdrage van 50% van de cursuskosten beschikbaar gesteld voor Nederlandse taalcursussen.

Ad 5   Voor de opleiding van preventiemedewerkers worden de externe opleidingskosten voor 50% vergoed.

 

Opleidingen binnen de volgende kaders komen in aanmerking voor een bijdrage van 50% per cursus, zulks tot een maximum van 1.000 euro per cursus, indien dit, naar beoordeling van het secretariaat OFP, past binnen een of meer van de volgende doelstellingen:

6.       MBO opleidingen 3 en 4;

7.       cursussen voor omzetting van handgericht werken naar procesgericht werken

8.       cursussen inzake mechanisering / techniek / PLC

9.       cursussen ter verbetering van de functie van de medewerker

10.     cursussen gericht op duurzaamheid

11.     cursussen ter verhoging van de positie op de arbeidsmarkt, waaronder een loopbaancheck

 

Hierbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van de opleidingen in het kader van de Pluimvee Academie, die is te vinden in de gids op de website www.szpluimvee.nl onder “Opleidingen voor werknemers”

 

Voor het jaar 2018 is een totaalbedrag van 150.000 euro beschikbaar.