logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Geluidsvermindering bij pompen en blowers

Geluidsvermindering bij pompen en blowers

Risico 
•  Inventariseer in het bedrijf waar pompen en blowers tot hoge geluidsniveaus in werkruimtes leiden. Neem in het lawaaibestrijdingsplan maatregelen op om dit geluidsniveau terug te dringen. Bijvoorbeeld: 
     - Plaats ondersteunende apparatuur als pompen en blowers zo mogelijk in separate technische ruimtes, welke zijn gemarkeerd als ‘gehoorbescherming verplicht’ en enkel voor technisch personeel toegankelijk zijn.
     - Laat nieuwe machines vanuit leverancier voorzien van de beschikbare geluidsreducerende maatregelen en/of een geluidsisolerende omkasting;
     - Let op dat na inspectie of onderhoud geluidsreducerende maatregelen weer correct worden teruggeplaatst. 
     - Voer aanzuig- en afblaasopeningen van machines uit met dempers (zie ook Demping van aanzuig- en afblaasopeningen (cilindrische en coulissedempers).

Zie ook
Aanpak schadelijk geluid
Inkoop geluidsarme apparatuur