logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Geluidsvermindering bij perslucht

Geluidsvermindering bij perslucht

Risico 
Perslucht kan een forse geluidsbelasting geven, bijvoorbeeld bij toepassingen van perslucht in machines.

Eisen
•  Inventariseer in het bedrijf waar perslucht tot hoge geluidsniveaus in werkruimtes leidt. Neem in het lawaaibestrijdingsplan maatregelen op om dit geluidsniveau terug te dringen. Bijvoorbeeld: 
      - Zoek naar vervanging van persluchttoepassingen, bijvoorbeeld door toepassing van elektrische actuatoren (zie ook                       Elektrische actuatoren).
      - In sommige gevallen kan de druk van de perslucht worden verlaagd, wat meestal een verlaging in het geluidsniveau                     oplevert, zonder dat dit de effectiviteit van het gebruik aantast.
      - Zie toe op reguliere inspectie en onderhoud van persluchtsystemen. Lekkende leidingen en slangen produceren continu                 geluid en verbruiken onnodig kostbare perslucht.
      - Plaats mondstukken, zogenaamde ‘nozzles’ (zie ook Geluidarme perslucht nozzles), op persluchtuitgangen en                               persluchtpistolen, die het geluid verminderen en de prestaties niet aantasten.
      - Plaats kwalitatief goede dempers op persluchtventielen of leidt afblazende ventielen door middel van slangetjes naar een               verzameldemper hoger in de installatie (zie ook Verzameldemper perslucht).

Zie ook
Aanpak schadelijk geluid
Inkoop geluidsarme apparatuur