logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Roterende messen

Roterende messen

In de sector worden twee soorten roterende messen gebruikt:
Bij het snijden wordt soms gebruikt gemaakt van een zaagtafel. Daarnaast komen ook roterende messen voor in sommige machines.  Op de panklaarafdeling ondermeer in de overhanger tussen de slacht-  en panklaarlijn en magenpeller. En bij de delenlijnen zijn roterende messen aanwezig in het borstkappenmes en het potenmes.

Risico
Een zaagtafel kan ernstige wonden aan hand en arm veroorzaken. Ook kan kleding worden meegetrokken in de machine. Verder kunnen roterende messen letsel veroorzaken bij het verwisselen van het zaagblad.

Eisen
Eisen aan een zaagtafel:
Overweeg of het gebruik van een zaagtafel daadwerkelijk noodzakelijk is.
Het snijden met behulp van een mes vermindert de veiligheidsrisico’s aanzienlijk.
Een zaagtafel dient te zijn voorzien van meerdere veiligheidsvoorzieningen:
• Een zaagtafel is voorzien van een nauw sluitende beschermkap (afstandhouder) die alleen omhoog gaat als het vlees naar het zaagblad wordt gebracht.
• De zaagtafel beschikt over een geleider van het vlees.
• De zaagtafel beschikt over een pedaal of knop die er voor zorgt dat het zaagblad alleen gaat draaien als het nodig is, en automatisch stopt als er niet aan gewerkt wordt (bv een voetpedaal of een knie- of borstknop). Het verdient een sterke aanbeveling dat de zaagtafel beschikt over twee van dergelijke pedalen of knoppen, om te voorkomen dat bij een onverhoedse beweging het zaagblad in werking wordt gesteld.
• De zaagtafel beschikt over een remmotor die zorgt dat het draaiend zaagblad indien gewenst meteen stil staat
• De zaagtafel beschikt over een goed bereikbare noodstop, die regelmatig moet worden gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.
• Nulspanningsbeveiliging is verplicht.
• Er wordt voorkomen dat er zich een gangpad bevindt achter de medewerker die aan een zaagtafel werkt. Passerende collega’s zouden de medewerker kunnen aanstoten.
• Er zijn geen geschikte veiligheidshandschoenen voor het werken met een zaagtafel. Stalen maliënkolf-handschoenen worden afgeraden, omdat er extra letsel optreedt als de schakels van de handschoen gegrepen worden door het zaagblad. Ook de kans op letsel is groter, zeker als er zich braam op de tanden van het zaagblad bevindt. Andere veiligheidshandschoenen geven alleen schijnveiligheid en zijn ook niet geschikt.
• Bij het verwisselen van het zaagblad worden veiligheidshandschoenen gedragen die snijwonden voorkomen en een goede grip geven op het gladde zaagblad. Voor het verwisselen worden gebreide, stoffen, snijvaste handschoenen geadviseerd.
• Werknemers mogen alleen met een zaagtafel werken als zij aantoonbaar geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik hiervan. Deze instructie dient herhaaldelijk te worden aangeboden. Daarbij komen in ieder geval de volgende aspecten aan de orde:
        • Toets voor het begin van de werkzaamheden of de zaagtafel en de
          veiligheidsvoorzieningen in orde zijn.
        • Voorkom losse of wijdzittende kleding.
        • Steek nooit handen of armen onder de afscherming.
        • Ben er op bedacht dat een zaagtafel het vlees schuin kan trekken; houd het
          vlees dus stevig vast.
        • Ga zorgvuldig om met de veiligheidsvoorzieningen op de zaagtafel
        • Werknemers die het zaagblad verwisselen dienen aantoonbare instructie te
          krijgen over een veilige manier van werken.

Eisen aan roterende messen in machines:
• De machine beschikt over een voorziening die zorgt dat de stroom automatisch uitvalt bij het verwijderen van de beschermkap van de roterende messen. (bv met magneetsluiting)
• Bij het verwisselen van het zaagblad worden veiligheidshandschoenen gedragen die snijwonden voorkomen en een goede grip geven op het gladde zaagblad. Voor het verwisselen worden gebreide, stoffen, snijvaste handschoenen geadviseerd.
• Zorg voor een veilig transport van de messen bijvoorbeed met een afscherming om de scherpe randen
• Werknemers die het zaagblad verwisselen dienen aantoonbare instructie te krijgen over een veilige manier van werken.

Wens
Gebruik gladde zaagbladen met niet te grove tanden, om de kans op letsel te verminderen.