logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Daglicht en verlichting

Daglicht en verlichting

Verlichting is voor een nauwkeurige kleurbeoordeling en kleurvergelijking in deze sector vaak van belang.
 
Risico
Daglichttoetreding en uitzicht door ramen zijn van invloed op het comfort en welbevinden van medewerkers. Wanneer er te weinig licht op het werk valt, moeten de ogen zich meer inspannen, waardoor (oog)vermoeidheid en/of hoofdpijn kan ontstaan. Een werkruimte, waarin het lichtniveau kleiner is dan 200 lux, wordt meestal als somber verlicht ervaren.

Eisen
Eisen t.a.v. daglicht en verlichting zijn:
- Indien mogelijk moet er zoveel mogelijk daglicht in de werkruimte binnenkomen.
- Werkplekken en gangen moeten gedurende de aanwezigheid van de werknemers voldoende en doelmatig verlicht zijn door daglicht, door kunstlicht of door een combinatie van beiden.
- Het licht moet goed verdeeld zijn en mag niet flikkeren.
- De verlichting is zodanig aangebracht, dat gevaar voor ongevallen bij bediening, maar ook bij plaatsing, onderhoud, reiniging en vervanging wordt voorkomen.
- De lichtsterkte in verschillende ruimten is minimaal:

Werkplek Verlichtingssterkte (lux)
Slachterij/ panklaar/ delenafdeling/ fileren en ontbenen 500
Kantoor 500
Expeditie en verpakkingsruimten 300
Trappen 150
Gangen 100
Keurbordes 1000

- Houd regelmatig lichtmetingen om na te gaan of op de werkplekken de verlichtingssterkte voldoet aan de bovenstaande normen. Zorg dat daarbij met een luxmeter de lichtsterkte op de werkplek zelf wordt gemeten.
- Bij het uitvallen van verlichting moeten vluchtwegen en nooduitgangen die verlichting behoeven met noodverlichting zijn uitgerust. De sterkte moet voldoende zijn; minimaal 1 lux, gedurende 60 minuten, op vloerhoogte. 

Wensen

Zie ook
- Arbokennisdossier Licht en Uitzicht.
- arboportaal