logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Kraag/ col

Kraag/col

Het in een koude werkomgeving ter beschikking stellen van kraag/col ter bescherming van de medewerker.

Activiteiten
De oplossing is geschikt bij alle activiteiten uit te voeren in een koude werkomgeving.

Specificaties
Technische gegevens
- Verlengde kraag onder de kleding.
- In diverse maten leverbaar.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Moet voldoen aan eisen in kader van de Arbowetgeving, HACCP eisen en de voedselveiligheid.
- Kledingpakket moet in combinatie te dragen zijn met de overige bedrijfskleding.
- Makkelijk te reinigen.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door het dragen van isolerende kleding.
- Verhoging comfort tijdens het werken onder koude omstandigheden

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- Aanschafkosten van de kraag/col.
- Kosten voor onderhoud / reiniging.