logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Koude-isolerende handschoenen

Koude-isolerende handschoenen

Handschoenen die handen beschermen tegen geleidings- en contactkoude  tot -50˚C. Er zijn verschillende soorten beschikbaar: werkhandschoenen voor de aanvoer, aanhang en opslag en expeditie, werken in vriescellen en handschoenen en onderhandschoenen voor de productieomgeving.

Er is een ruime keus in koude-isolerende werkhandschoenen en onderhandschoenen. Dit in tegenstelling tot de handschoenen die gebruikt worden in de productieruimten.  Slechts een paar handschoenen die geschikt zijn voor direct contact met voedingsmiddelen zijn ook getest volgens de EN 511-norm. Dit wil niet zeggen dat de andere handschoenen geen bescherming bieden tegen geleidings- en contactkoude: de fabrikant/leverancier heeft deze handschoenen (nog) niet laten testen aan de EN-511 norm. De EN-511 biedt garantie voor bescherming tegen contact- en/of geleidingskoude.

Activiteiten
Aanvoer
Aanhangen pluimvee
Delenafdeling
Fileren en ontbenen
Panklaar
Schoonmaken en onderhoud
Slachtafdeling

Specificaties
Technische gegevens
Handschoenen conform de Norm EN 511: 2006:

De bescherming tegen koude wordt aangeduid door een pictogram gevolgd door een reeks van 3 prestatieniveaus die naar specifieke beschermende eigenschappen verwijzen.
Het pictogram ‘koude’ gaat samen met een getal van 3 cijfers:
A Weerstand tegen geleidingskoude (performance level 0 - 4) gebaseerd op de thermische isolatie die de handschoen biedt bij de koudeoverdracht via geleiding.
B Weerstand tegen contactkoude (performance level 0 - 4) gebaseerd op de thermische weerstand van het handschoenmateriaal wanneer dat aan een koud voorwerp blootgesteld wordt.
C Doordringbaarheid voor water (0 of 1) 0 = penetratie van water na 30 minuten blootstelling; 1 = geen penetratie van water.
Al deze handschoenen moeten minstens prestatieniveau 1 halen voor de schuur- en scheurweerstand.

Randvoorwaarden voor gebruik
- De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbescherming.
- Handschoenen moet dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen
- Trek elke dag schone handschoenen aan
- Handschoenen moeten bij beschadiging direct vervangen worden
- vermijd tijdens het dragen van handschoenen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur.
- Handschoenen worden niet meegenomen buiten de productieruimte
- Wegwerphandschoenen;
  * worden na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken
- Handschoenen voor hergebruik;
  * zijn persoonsgebonden
  * moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gewassen worden
  * worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen
- Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
Verlaging van de koudeblootstelling via contact- en geleidingskoude.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden.

Meer informatie
www.arbouw.nl