logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Katoenen onderhandschoenen

Katoenen onderhandschoenen

Handschoenen worden in de pluimveeverwerkende industrie gebruikt om o.a. huidblootstelling aan biologische agentia te verminderen. Deze handschoenen zorgen tevens dat de koudebelasting tijdens de werkzaamheden wordt verminderd. Echter is dit niet voldoende voor iedereen. Een oplossing hiervoor is het dragen van katoenen onderhandschoenen.
       

 Activiteiten
De oplossing is geschikt bij alle activiteiten uit te voeren in een koude werkomgeving.

Specificaties
Technische gegevens
- Katoen.
- Eventueel zonder duim en wijsvinger.
- In diverse maten leverbaar.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Moet voldoen aan eisen in kader van de Arbowetgeving, HACCP eisen en de voedselveiligheid.
- De werkgever geef informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbescherming.
- Katoenen onderhandschoenen zijn per dag persoonsgebonden.
- Trek elke dag schone katoenen onderhandschoenen aan.
- Katoenen onderhandschoenen worden ook direct uitgetrokken nadat de normale handschoenen zijn uitgetrokken.
- Katoenen onderhandschoenen worden altijd in combinatie met andere handschoenen gedragen.
- Katoenen onderhandschoenen worden niet meegenomen naar de kantine.
- Wegwerp katoenenhandschoenen;
  * worden na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
- Katoenenhandschoenen voor hergebruik;
  * zijn persoonsgebonden.
  * moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes in de was gedaan  worden.
- Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door verminderen afkoeling van de handen en vingers
- Verhoging comfort tijdens het werken onder koude omstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.
- Verbetering tastzin en vingervaardigheid doordat de vingers minder afkoelen.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden.