logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Voorlichting klimaat

Voorlichting klimaat

Voorlichting werken onder warme omstandigheden
Medewerkers die kans hebben op hittebelasting en mogelijk gezondheidsrisico lopen door het werken onder warme omstandigheden moeten voorlichting en instructie krijgen van de werkgever. Tijdens de voorlichting moeten de volgen zaken behandeld worden:
- Niveau van hittebelasting op werkplekken binnen bedrijf.
- Factoren die hittebelasting veroorzaken.
- Ontstaan van gezondheidsklachten en symptomen.
- Persoonlijke risicofactoren.
- Maatregelen.
- Uitleg over werk- en rustschema’s.
- Eerste hulp bij hitteziekten.

Voorlichting werken onder koude omstandigheden
Medewerkers die kans hebben op koudebelasting door het werken onder koude omstandigheden moeten voorlichting en instructie krijgen van de werkgever. Tijdens de voorlichting moeten de volgen zaken behandeld worden:
- Mogelijke gevolgen van koudebelasting.
- De werkplekken of werkzaamheden waarbij koudebelasting kan optreden.
- Herkennen van symptomen van koudebelasting.
- Maatregelen.
- Uitleg over ingestelde werk- en rustschema’s.
- Persoonlijke risicofactoren.
- Eerste hulp bij bevriezingsverschijnselen.

Activiteiten
Alle werkzaamheden in de pluimveeverwerkende industrie.

Specificaties
Technische gegevens

Randvoorwaarden voor gebruik

Invoeringstermijn
Kkorte termijn.

Effecten
Arbo effecten
Verhoging kennis werken onder ongunstige klimaatomstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Meer bewustzijn en betere kennis over het juist gebruik van de beschermings maatregelen geeft  minder kans op gezondheidsschade.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Tijdsinvestering.