logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RI&E Klimaat

RI&E Klimaat

De werkgever is wettelijk verplicht alle risico's die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. De RI&E dient duidelijk, op schrift gesteld en controleerbaar te zijn. Op basis van de RI&E wordt een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Zie voor meer informatie de richtlijn Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Voor het in kaart brengen van risico’s op het gebied van werken in koude en warme omstandigheden is een methode ontwikkeld binnen het Europese BIOMED Research Programme. Deze methode is geschikt om op een snelle manier inzicht te krijgen in de  verschillende factoren (temperatuur, vochtigheid, straling, luchtsnelheid, arbeidsbelasting, kleding) die de klimaatomstandigheden bepalen. Vervolgens kan dit hulpmiddel gebruikt worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zie Thermische omgevingsfactoren – Reeks SOBANE strategie voor meer informatie.

Voor beoordelen van het de risico’s van de warmte- en koudebalasting op de werkplek kunnen een drietal NEN-normen worden toegepast. Deze fase van het onderzoek dient uitgevoerd te worden door een externe deskundige/specialist.
Beoordeling warmtebelasting
- NEN-EN-ISO 7243 (1996) Hete omstandigheden – Bepaling van de externe warmtebelasting van werkende mensen, gebaseerd op de WBGT index
- NEN-EN-ISO 7933 (2004) Klimaatomstandigheden – Analytische bepaling en interpretatie van de warmtebelasting met behulp van een berekening van de voorspelbare warmtebelasting

Beoordeling koudebelasting
NEN-EN-ISO 11079 Klimaatomstandigheden - Bepaling en interpretatie van het uitoefenen van koude belasting gebruikt bij isolatie van kleding (IREQ) en plaatselijk koelvermogen

Activiteiten
Alle werkzaamheden in de pluimveeverwerkende industrie.

Specificaties
Randvoorwaarden voor gebruik
Afstemming met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is nodig

Invoeringstermijn
Korte termijn

Effecten
Arbo effecten
- Inzicht in de klimaatomstandigheden per werkplek.
- Vermindering koude-/warmtebelasting door het nemen van maatregelen.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Kosten voor het uitvoeren van een bedrijfsspecifieke RI&E Klimaat.

Zie ook
- Thermische omgevingsfactoren – Reeks SOBANE strategie
- AI-blad 20 Werken onder koude omstandigheden. SDU Uitgevers, Den Haag, 2008
- AI-blad 48:  Werken onder warme omstandigheden SDU Uitgevers, Den Haag 1998
- Arbokennisdossier Temperatuur Extreme kou
- Arbokennisdossier Temperatuur Extreme Hitte