logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Legionella

Legionella

Informatie ziektebeeld
Legionella (ook wel veteranenziekte) is een infectie van de luchtwegen. In geval van een infectie is er vaak sprake van koorts, hoofdpijn, spierpijn, diarree en verwardheid. Daarna een ernstige longontsteking ontstaan. De ziekte wordt veroorzaakt door de legionellabacterie, die zich ophoudt in een waterig milieu, vochtige bodems en niet goed onderhouden klimaat- of waterinstallaties.

Tijd tussen besmetting en optreden van klachten (incubatietijd)
2 tot 20 dagen (meestal 5 tot 6 dagen).

Waar speelt het/welke afdelingen
Alle afdelingen waar waternevel kan ontstaan, bijvoorbeeld bij schoonmaak. Het risico is alleen relevant indien er onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen en de legionella bacterie zich dus in het gebruikte water aanwezig is.

Populaire namen
Legionellose, veteranenziekte

Kans op besmetting
Via waternevels uit waterleidingen, klimaatsystemen, koeltorens en hogedrukspuiten. Door deze waternevels in te ademen, kan iemand besmet worden. Legionella is niet van mens-op mens besmettelijk. In de pluimveeverwerkende industrie betreft het met name de medewerkers die met behulp van de waterleidinginstallaties onder hoge druk schoon maken, aangezien hier het water verneveld wordt. Bij een goed Legionella-beheersplan zal het risico echter nihil zijn.

Vaccinatie
Niet relevant voor endotoxine.

Waar moet je opletten
Preventie moet vooral plaatsvinden via technische maatregelen (Legionella-beheersplan), inclusief periodieke preventieve controles en adequaat onderhoud van waterinstallaties. Het legionellabeheersplan moet onderdeel zijn van de risico-inventarisatie (RI&E).
De legionellabacterie vermenigvuldigt zich het snelst bij een temperatuur tussen 20 en 50°C. Tussen 0 en 20°C overleeft de legionellabacterie, maar vermenigvuldigt zich niet. Onder 0°C en boven 50°C sterft de bacterie af. Daarom moet een koudwatersysteem een temperatuur van maximaal 20°C hebben en een warmwatersysteem een temperatuur boven 50°C. Een modelbeheersplan legionella-preventie in leidingwater is beschreven in een overheidspublicatie.

Klik hier voor een weergave van de risico’s van dit agens per afdeling. (Bron: IRAS-onderzoek in de pluimveeverwerkende industrie 2012)