logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Endotoxine

Endotoxine

Informatie ziektebeeld
Endotoxinen zijn geen levende bacteriën, maar bepaalde stoffen die in de celwand van sommige bacteriën zitten. Bij inademing door de mens kunnen er gezondheidseffecten optreden. Bij inademing van grote hoeveelheden in korte tijd kan het leiden tot koorts, een algeheel gevoel van malaise, droge hoest en kortademigheid. We spreken dan over endotoxinekoorts. Bij inademing van kleinere hoeveelheden over langere tijd (jaren) kan endotoxine leiden tot een verlaagde longfunctie en chronische bronchitis.

Tijd tussen besmetting en optreden van klachten (incubatietijd)
Bij endotoxinekoorts: enkele uren.
Chronische effecten van endotoxine treden op na enkele jaren.

Waar speelt het/welke afdelingen
Aanhangen pluimvee
Aanvoer
Slachtafdeling

Populaire namen
Endotoxinekoorts, ODTS

Kans op besmetting
Bij inademing van stofdeeltjes (organisch stof) afkomstig van de dieren.

Vaccinatie
Niet relevant voor endotoxine.

Waar moet je opletten
Inademing van het organisch stof afkomstig van de dieren moet zoveel mogelijk worden vermeden. Allereerst moet dat worden gerealiseerd door technische maatregelen (bijvoorbeeld ventilatie bij de aanhang carrousel), maar aanvullend zal het doorgaans ook nodig zijn om ademhalingsbeschermingsmiddelen te dragen.

Klik hier voor een weergave van de risico’s van dit agens per afdeling. (Bron: IRAS-onderzoek in de pluimveeverwerkende industrie 2012)