logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Wegwerpmaskers

Wegwerpmasker

Adembescherming om blootstelling aan stof, endotoxine en biologische agentia te verminderen. Het wegwerpmasker zit met elastieken om het hoofd vast. Het neusbeugeltje kan in vorm worden gebogen.

Activiteiten
 Aanvoer
• Aanhangen pluimvee
• Schoonmaken en onderhoud

Specificaties
Technische gegevens
• P2 of P3 filter (P3 filter heeft meer effect, P2 filter heeft een hoger draagcomfort)
• Afdichting van soepel kunststof aan de rand van het masker;
• Een netwerk van kunststof als buitenschaal, dat in zijn geheel in vorm kan worden
gebogen;
• Twee elastieken hoofdbanden die traploos verstelbaar zijn;
• Een geringe ademweerstand;
• Vormvaste eigenschappen, ook bij hogere temperaturen.
• Uitademventiel


Randvoorwaarden voor gebruik
• De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
• Wegwerpmaskers moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken
• Adembeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden
• Wegwerpmaskers zijn niet geschikt voor werknemers met baarden of stoppels. Gezichtsbeharing geeft te veel lekkages.

Invoeringstermijn
• Korte termijn

Effecten
Arbo effecten
• Verlaging van de blootstelling aan stof en biologische agentia tijdens het aanhangen van pluimvee. Dit is maximaal 90%. Het filter moet dan wel in een goed masker zitten. Een wegwerpmasker met P2-filter lekt vaak zoveel langs de randen dat niet meer dan 80% van het stof wordt tegengehouden. Let op: Bij onjuist gebruik kan de inademing van stof en biologische agentia toenemen. Er zijn grote verschillen in kwaliteit van stofkapjes, let dus op de specificaties zoals die hierboven zijn weergegeven.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Minder gezondheidsklachten medewerker

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Het dragen van stofkapjes bemoeilijkt de ademhaling en geeft een warm/zweterig gevoel. Het werk wordt hierdoor zwaarder.
• Stofkapjes bemoeilijken de communicatie.