logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Voorlichting over werkdruk

Voorlichting over werkdruk

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wie tijdig signalen van werkdruk bij zichzelf opmerkt, kan iets doen, nog voordat het tot negatieve gevolgen leidt. Daarom is het belangrijk dat medewerkers over werkdruk geïnformeerd worden en weten wat eraan gedaan kan worden.

Effecten
Een goede voorlichting over werkdruk heeft een preventief effect. Werkdruk kan gezond blijven en negatieve gevolgen kunnen voorkomen worden.

Aanpak
• Kies een vorm van voorlichting die bij het bedrijf en de medewerkers past. Van een presentatie tijdens werkoverleg, tot posters in de kantine, tot een filmpje of een goed gesprek tijdens de pauze.
• Vertel medewerkers hoe ze signalen van werkdruk bij zichzelf kunnen herkennen. Hiervoor kan de Checklist Anders dan anders goed helpen.
• Bespreek ook met medewerkers wat je van elkaar verwacht bij signalen van werkdruk. Vertel welke mogelijkheden en maatregelen er binnen het bedrijf zijn als zij eens niet lekker in hun vel zitten.
• Je kunt de voorlichting uitbreiden door met elkaar in gesprek te gaan over waar werkdruk vandaan komt en hoe het verminderd zou kunnen worden.

Meer info
Door medewerkers voor te lichten over werkdruk voldoe je aan een wettelijke plicht van voorlichting. Zie ook de richtlijn Voorlichting en onderricht.
Zie verder ook Project: werkdruk verminderen en Werkdrukbeleid organiseren.

Voorbeeld(en)
Voorbeeld 1: Thema-benadering betrekt medewerkers
'Vier maal per jaar behandelen wij een specifiek arbothema. Mesveiligheid, hygiëne, machineveiligheid. De komende periode staat werkdruk in de schijnwerpers. We hebben het uitgesplitst in twee thema's: zorg voor elkaar en slimmer organiseren. We stimuleren medewerkers om aandacht voor elkaar te hebben, en het ook te bespreken als je even niet zo lekker in je vel zit. En we vragen in workshops wat er slimmer georganiseerd kan worden. Ongelofelijk, zo veel ideeën als we al verzameld hebben. Medewerkers voelen zich weer echt betrokken bij het bedrijf'.

Voorbeeld 2:  Toolboxmeetings leiden tot A4-tje aan de muur
'Ik organiseer regelmatig toolboxmeetings. Tijdens werktijd komen zo'n 10 à 15 medewerkers beurtelings bij me langs. Wat we bespreken past op 1 A4tje, en dat hangen we aan de muur op de afdeling en het komt ook in het handboek.'