logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Taakverbreding, taakverrijking

Taakverbreding, taakverrijking

Door het toevoegen van nieuwe taken aan de huidige functie zorgen dat een minder eenzijdige belasting in het werk ontstaat.

Activiteiten
Oplossing is geschikt voor groot aantal werkzaamheden met een eenzijdige belasting: langdurig staan, repeterend karakter, veel reiken, plaatsgebonden werk, fysiek zwaar werk, kortcyclisch werk, tempogebonden werk.

Specificaties
Randvoorwaarden voor gebruik
• De medewerker moet voldoende gekwalificeerd / deskundig voor de nieuwe taak zijn. Opleiding en scholing zijn daarom wellicht vereist.
• Des te meer afwisseling wordt bereikt door toevoeging van de nieuwe taken, des te gunstiger het effect van roulatie.
• Het is van belang voorafgaand een trajectplan voor het invoeren van taakverbreding te bepalen. Betrek hierbij de OR / PVT.
• Houd rekening met de acceptatie van (al dan niet vrijwillig) en weerstanden bij de medewerkers.
• Zorg voor een goede planning en voorbereiding, met een duidelijke rol voor sleutelfiguren.
• Zorg ervoor dat de voor- en nadelen aan bod komen tijdens overleg en opleidingen.
• Technische aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld gemakkelijk in hoogte instelbare werktafels; eigen handgereedschap).

Invoeringstermijn
• Korte termijn.

Leveranciers
• Vhp ergonomie 070 - 3892010
• Arbodienst

Effecten
Arbo effecten
• Door het taakverbreding moet men van werkhouding veranderen en andersoortig werk doen, zodat eenzijdige belasting van het lichaam wordt voorkomen.
• Kortere blootstellingduur zorgt voor meer kans op herstel.
• Meer afwisseling in het werk.
• Doorbreken statische / ongunstige werkhoudingen.
• Verminderen eenzijdige belasting.
• Minder vermoeidheid.
• Meer afwisseling en uitdagingen voor de werknemer.
• Meer regelmogelijkheden voor de werknemer.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Breder inzetbare werknemers.
• Minder kwetsbare organisatie bij allround werknemers.
• Als mensen voor verschillende taken zijn ingewerkt stijgt de flexibiliteit. Mensen zijn op meerdere werkzaamheden in te zetten.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• De mogelijkheden voor verbreding worden vaak beperkt doordat mensen bepaalde werkzaamheden niet kunnen uitvoeren (onvoldoende deskundigheid, kwaliteit, opleiding).
• Als mensen de hele tijd hetzelfde doen worden ze daar steeds sneller/handiger in. Bij verbreding kan de werksnelheid over het hele proces lager zijn.
• Onvoldoende geschoolde of ingewerkte mensen kunnen fouten of risico's veroorzaken. Ongetrainde en/of onervaren mensen kunnen ook fysieke klachten ontwikkelen.
• Het werk stelt hogere (prestatie)eisen.
• Bij het opstarten kan een stijging van opleidingskosten optreden.