logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Schorten

Schorten

Schorten worden gebruikt bij extreme verontreiniging van de werkkleding tijdens de werkzaamheden om huidblootstelling aan biologische agentia te verminderen. Verontreinigingen van de huid kunnen in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen.
Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van schorten voor hergebruik en voor schorten voor eenmalig gebruik (wegwerp).
 
     
 
Activiteiten
• Aanvoer
• Aanhangen pluimvee
• Delenafdeling
• Fileren en ontbenen
• Panklaar
• Schoonmaken en onderhoud
• Slachtafdeling

Specificaties
Technische gegevens
• Bescherming tegen biologische agentia

Randvoorwaarden voor gebruik
• De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbeschermingsmiddelen.
• Schorten voor hergebruik zijn persoonsgebonden.
• Trek elke dag een schone schort aan.
• Wegwerpschorten moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden.
• Schorten voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gewassen worden.
• Schorten moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
• Wegwerp schorten worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Schorten voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Schorten moeten dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
• Schorten worden niet meegenomen buiten de productieruimte.
• Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn
• Korte termijn

Effecten
Arbo effecten
• Verlaging van de blootstelling aan biologische agentia

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Minder gezondheidsklachten medewerker

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Geen.