logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Scheiding werkzaamheden

Scheiding werkzaamheden

In de pluimveeverwerkende industrie vinden verschillende activiteiten in dezelfde ruimte plaats. Door een fysieke scheiding van deze werkzaamheden /machines worden minder werknemers blootgesteld aan belastende factoren, zoals biologische agentia, geluid en vocht (proceswater). Zo kan een fysieke scheiding worden gemaakt tussen de aanvoer en de aanhang. Binnen een afdeling kunnen bepaalde machines in een andere ruimte worden geplaatst zoals de plukkerstraat en geluidsproducerende machines op de panklaarafdeling.
Als een bouwkundige scheiding van werkzaamheden (nog) niet mogelijk is, kunnen door middel van binnen dezelfde ruimte geplaatste cabines of abri's (driezijdige afschermingen met dak) afgescheiden werkplekken worden gerealiseerd met een lager geluidsniveau, een beter verlichting en gezonder werkklimaat (temperatuur, vochtigheid). (Bijvoorbeeld bij keurings- of inspectiewerkzaamheden in de lijn). 

Activiteiten
Aanvoer
Aanhangen pluimvee
Slachtafdeling
Panklaarafdeling

Specificaties
Technische gegevens
•  Bouwkundige scheiding van de ruimtes aanvoer/ aanhang.
•  Bouwkundige scheiding machines/ werkplekken.
•  Cabines/ abri's: van de rest van de ruimte afgescheiden werkplekken binnen de productieruimte, voorzien van eigen verlichting, reinigbaar geluidsabsorberend materiaal aan plafond en/of wanden en evntueel klimatisering.

Randvoorwaarden voor gebruik
Let op reinigbaarheid, veiligheid (vluchtmogelijkheid, behoud van zicht op gebruiker)

Invoeringstermijn
Lange termijn.

Effecten
Arbo effecten
•  Verlaging van de achtergrondblootstelling biologische agentia tijdens verschillende werkzaamheden.
•  Verlaging geluidsbelasting.
•  Vermindering koudebelasting door afschermen vochtbronnen (proceswater).
•  Vermindering warmtebelasting door afschermen broeibak.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
•  Minder gezondheidsklachten medewerker.
•  Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
•  Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.
•  Minder gehoorschade medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
•  Verbouwingskosten
•  Extra inspanningen bij reinigen.