logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Project: werkdruk verminderen

Project: werkdruk verminderen

Zijn er signalen dat de werkdruk in het bedrijf té hoog is? Bijvoorbeeld een te hoog verzuim? Veel klachten van medewerkers? Of zijn de resultaten uit de RI&E of werkdrukscan duidelijk negatief? Dan is het wellicht tijd om een project 'werkdruk verminderen' te organiseren.

Effecten
In bedrijven met een té hoge werkdruk zijn er negatieve gevolgen voor medewerker en bedrijf. Van extreme vermoeidheid en verzuim tot fouten en minder productie. Een goed werkdrukproject kan de vicieuze cirkel doorbreken. Zo kan de werkdruk weer gezond worden en de bedrijfsresultaten optimaal.

Aanpak
• Ga na of je voor het gehele bedrijf of bepaalde delen ervan een project 'werkdrukvermindering' wilt uitvoeren.
• Breng oorzaken in kaart en benoem mogelijke oplossingen. Betrek hier de medewerkers bij. Wie last heeft van werkdruk, heeft het gevoel de controle kwijt te zijn. Door medewerkers te betrekken, krijgen zij weer grip op hun werk. Zo is de aanpak eigenlijk al een deel van de oplossing. Je kunt hiervoor de aanpak Zo pak je samen werkdruk aan benutten.
• Neem de tijd én energie om aan de oplossingen te werken. Evalueer regelmatig hoe het gaat en zorg dat je goede resultaten viert en vasthoudt.

Meer info
Inspiratie voor oplossingen kun je in deze hele arbocatalogus vinden.

Voorbeeld(en)
Voorbeeld 1: Meer inroosteren
"Bij de aanhangafdeling wordt er standaard 1 persoon meer ingeroosterd dan strikt noodzakelijk. Deze rouleert mee in de ploeg, zodat er tussentijdse pauzes ontstaan voor alle medewerkers in de afdeling".

Voorbeeld 2: Evenwichtige taakverdeling
"Karakterverschillen tussen werknemers kunnen tot onderlinge spanningen leiden. Sommige werknemers willen de beste zijn, terwijl het lijkt dat anderen er zich gemakkelijk van af willen maken. Dat kan botsen. We streven daarom naar een duidelijke en evenwichtige verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. En we zetten dat op schrift. Dat kan op individueel niveau of op groepsniveau. Door metingen brengen we de prestaties in kaart en koppelen dat regelmatig terug. We bespreken de doelstellingen en de resultaten soms met het individu, maar vooral ook in de betreffende groep. Werkoverleg is hiervoor een uitstekend instrument."

Voorbeeld 3: Groepen scheiden
Mijn hele team klaagde over werkdruk. Maar toen ik medewerkers persoonlijk vroeg waar het vandaar kwam, bleek dat er een conflict tussen twee personen speelde en dat inmiddels iedereen partij had gekozen. Het verdient misschien niet de schoonheidsprijs, maar ik heb ze uit elkaar bezet. Groepen bij verschillende productielijnen gezet. Eerst keken ze elkaar een maand lang niet aan. Maar vorige week hoorde ik dat de grootste kemphanen samen een fruitmand bij een zieke collega in het ziekenhuis hebben gebracht.