logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Piekbelasting onder controle

Piekbelasting onder controle

Bij piekbelasting is er plotseling extra veel werk. Dat kan bijvoorbeeld komen door extra klantvragen, onverwachte verstoringen, fouten in de planning  of onverwacht te weinig personeel. Vooral als de piekbelasting medewerkers 'overkomt' en zij geen invloed hebben op de oplossing, kan het tot een te hoge werkdruk leiden. Met een goed en duidelijk beleid kan de piekbelasting en de gevolgen ervan gezond worden gehouden.

Effecten
Piekbelasting voorkomen, of goede maatregelen om ermee om te gaan, kunnen de werkdruk fors doen afnemen. Ook kan de productiviteit stijgen, overwerk verminderen en de kwaliteit verbeteren.

Aanpak
• Ga eerst goed na hoe vaak er in het bedrijf piekbelasting voorkomt, en waardoor. Breng ook in kaart op welke manier er nu mee omgegaan wordt, en wat daar voor- en nadelen van zijn.
• Kijk daarna wat er mogelijk is om de piekbelasting te voorspellen. Piekbelasting op een bepaalde dag van de week? Of week van de maand? Rond feestdagen? Bij warm weer?
• Ga vervolgens na hoe Piekbelasting is te voorkomen of te verminderen, bijvoorbeeld door met de planning goed op de pieken in te spelen, of door de volgende aanpak:
    - Piekbelasting door extra klantvragen? Ga in overleg met je klant  om afspraken te maken over de te verwachten vraag.
    - De ene medewerker is de andere niet. Sommige medewerkers kunnen goed omgaan met plotselinge veranderingen door piekbelasting; andere hebben daar veel moeite mee. Houd bij inzet van medewerkers bij piekbelasting rekening met deze verschillen.
    - Stel prioriteiten: niet alles kan, als er piekbelasting is. Zijn er andere dingen die even kunnen wachten (uitstellen onderhoud, overleg en afstemming etc.)?
    - Merk je dat op een bepaalde afdeling overwerk structureel wordt? Overweeg dan om een extra dienst in te stellen, een extra medewerker aan te stellen of medewerkers van andere afdeling bij deze afdeling in te zetten.
• Als dat onvoldoende de piekbelasting oplost, ga dan na hoe je met verwachte én onverwachte piekbelasting het handigst om kunt gaan. Ter illustratie een voorbeeld hoe dat zou kunnen:
    1. Voorkom zo veel mogelijk langer werken dan het eigen rooster.
    2. Vang de piekbelasting binnen het eigen team op.
    3. Andere teams springen bij.
    4. Vrijwilligers voor overwerk worden gevraagd.
    5. Medewerkers uit flexibele schil worden voor avonddienst gebeld.
• Zorg dat je bij meerwerk door piekbelasting binnen de regels van de arbeidstijdenwet blijft.

Meer info
In deze catalogus staan meer oplossingen die kunnen helpen om piekbelasting te voorkomen:
• Te vaak machinestoringen? Zie de Machinestoringen verminderen
• Word je regelmatig door piekbelasting verrast? Kijk eens bij Planning verbeteren,
• Wil je de piekbelasting opvangen met uitzendkrachten of nieuwe medewerkers? Kijk dan ook eens bij de Inwerken nieuwe medewerkers.
• Zit de piekbelasting op één afdeling? Zorg ervoor dat medewerkers van andere afdelingen kunnen bijspringen. Zie de goede praktijk Taakroulatie.
• Wellicht zijn er ook medewerkers die niet (meer) in de productie zitten en tijdelijk toch ingezet kunnen worden als de piekbelasting te hoog is. Maak vooraf afspraken over de criteria waaronder dat gebeurt en hoe zo'n beslissing afgestemd wordt. Dat voorkomt onduidelijkheid en het voorkomt dat door zo'n maatregel piekbelasting op een andere plek in het bedrijf ontstaat. Houdt darbij rekening met respect voor elkaars rollen in de organisatie (medewerkers op de vloer versus medewerkers op kantoor)

Voorbeeld(en)
Voorbeeld 1: Pieken jaar vooruit roosteren
'Onze belangrijkste piekbelasting zit rond de feestdagen: Pasen, Pinksteren en Kerst. Met de vakbonden zijn afspraken gemaakt over werken op zaterdagen rond deze feestdagen. In oktober is op deze manier het rooster van het jaar daarop al bekend. Piekbelasting is op deze manier beheerst en het is tijdig duidelijk voor de medewerkers waar ze aan toe zijn'.

Voorbeeld 2: Eenvoudige invaltaken
'Op bijna iedere afdeling hebben we één of een paar eenvoudige taken die in 5 minuten aan te leren zijn. Als op een afdeling de piekbelasting door ziekte, verstoringen etc. uit de hand loopt, kunnen we relatief snel via zo'n eenvoudige taak extra capaciteit inzetten'.

Voorbeeld 3: Kantoor trekt de laarzen aan bij pieken
'Dankzij onze flexibele schil hoeven onze medewerkers niet vaak over te werken. Maar als het gebeurt, dan trekt het kantoorpersoneel na vijven ook hun overall en laarzen aan. Je merkt dat de solidariteit de mensen goed doet. Het tempo gaat weer omhoog en na afloop zijn ze trots op het resultaat'.