logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Overmouwen

Overmouwen

Overmouwen worden gebruikt bij extreme verontreiniging van de werkkleding tijdens de werkzaamheden om huidblootstelling aan biologische agentia te verminderen. Verontreinigingen van de huid kunnen in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne en het ontbreken van voorzieningen.
Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van overmouwen voor eenmalig gebruik (wegwerp).

 
 
Activiteiten
• Aanvoer
• Aanhangen pluimvee
 Slachtafdeling
• Panklaar
 Delenafdeling
 Fileren en ontbenen
• Schoonmaken en onderhoud

Specificaties
Technische gegevens
• Bescherming tegen biologische agentia.

Randvoorwaarden voor gebruik
• De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbeschermingsmiddelen.
• Overmouwen zijn persoonsgebonden.
• Trek elke dag schone overmouwen aan.
• Vervuilde overmouwen moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden.
• Overmouwen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
• Vermijd tijdens het dragen van vervuilde overmouwen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur.
• Overmouwen worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Overmouwen moet dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
• Overmouwen worden niet meegenomen buiten de productieruimte.
• Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn
• Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
• Verlaging van de blootstelling aan biologische agentia.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Minder gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Kosten van gebruik en beheer.