logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Onderhoud en schoonmaak door medewerkers

Onderhoud en schoonmaak door medewerkers

• Medewerkers die apparatuur/machines bedienen krijgen meer verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van klein onderhoud en omstellen van de apparatuur (en/of)
• Medewerkers die apparatuur/machines bedienen krijgen meer verantwoordelijkheid voor zelf schoonmaken van de eigen werkplek.
• Verschillende uitvoeringsvormen zijn mogelijk:
• Op hele kleine schaal: bijvoorbeeld door medewerkers zelf de werkbladen van een snijtafel te laten verwisselen (i.v.m. hygiëne-eisen).
• Heel vergaand: volledige verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken van de machines inclusief oplossen storingen, afstellen en omstellen bij ander product. Dit werkt meestal alleen als er vaste teams worden geformeerd voor een bepaalde lijn of groep machines.
• Hetzelfde geldt voor de schoonmaak van machines. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van de machine en hun werkplek.

Activiteiten
• De oplossing is geschikt voor machinegebonden handelingen (repeterend werk).

Specificaties
Technische gegevens
• N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik
• Uitvoeringsvorm moet passen bij het niveau van de medewerkers.
• Risico's voor voedselveiligheid mogen niet ontstaan.
• Veiligheidsrisico's mogen niet ontstaan.
• Sommige technische handelingen (elektriciteit e.d.) dienen voorbehouden te zijn aan gekwalificeerde medewerkers. Vaak is het nodig een expliciete afspraak te maken over de zaken die de medewerkers zelf mogen/moeten doen en de zaken waarvoor ze TD mogen/moeten roepen.
• Medewerkers dienen te beschikken over noodzakelijke hulpmiddelen die snel en gemakkelijk bereikbaar moeten zijn. Bijvoorbeeld een afscherming op machinemessen als medewerkers zich daarmee door het bedrijf begeven (dat kan een kunststof rand van een autoraam zijn).
• Continue scholing van betrokken medewerkers is noodzakelijk.

Invoeringstermijn
• Middellange termijn.

Effecten
Arbo effecten
• Positief effect op fysieke belasting doordat de blootstellingduur korter wordt (RSI, statische werkhouding).
• De kwaliteit van het werk van de medewerkers verbetert door de grotere taakinhoud.
• De werkdruk/piekdrukte van de medewerkers van de TD vermindert.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Storingen worden eerder opgepakt, omstellen gaat sneller etc.
• Medewerkers hebben meer regelmogelijkheden via preventief ingrijpen aan de machine.
• Medewerkers zijn betere gesprekspartners bij het maken van de planning.
• Medewerkers zijn betere gesprekspartners bij investeringen in het bedrijf.
• Betere fysieke gesteldheid van medewerkers met minder kans op verzuim.
• Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Risico op gebied van hygiëne: professioneel bedrijf maakt beter schoon (kwaliteitsgaranties).
• Minder technisch opgeleide mensen kunnen eventueel meer fouten maken.
• Medewerkers zonder of met een geringe opleiding kunnen vaak niet meekomen en krijgen dan door de grotere verantwoordelijkheden een verhoogde werkdruk en stress.
• Formeren van vaste teams voor een lijn en scholen van de medewerkers is duur. Meestal is er een meerjarig programma nodig om dit concept te implementeren.