logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Micropauzes op de werkplek

Micropauzes op de werkplek

Ter afwisseling van lichamelijk zwaar of eenzijdig werk en ter preventie van gezondheidsklachten, ook als gevolg van klimaatomstandigheden, is het van belang om regelmatig te pauzeren. Dit kan worden bereikt door de medewerker vaker in de gelegenheid te stellen om het lichaam te ontspannen:
- Eens in de twintig minuten het lichaam een aantal seconden te ontspannen door bijvoorbeeld een klein rondje te lopen op de werkplek (micropauzes).
- Het werk te onderbreken met een extra pauze van 5 minuten na maximaal een uur of met een extra pauze van tien minuten na maximaal twee uur.

Activiteiten
- De oplossing is geschikt voor alle activiteiten.

Specificaties
Technische gegevens
N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Voor de pauzes van 5 en 10 minuten dient een pauzeruimte in de buurt van de werkplek aanwezig te zijn.
- De medewerkers moeten zich ervan bewust worden dat het beter is om vaker kort te pauzeren dan één keer lang achter elkaar.
- Bij een volcontinu productieproces moet worden nagedacht over de mogelijkheden hoe pauzerende medewerkers te vervangen.
- Afspraken met werknemersvertegenwoordiging moeten worden gemaakt hoe de extra pauze tijd organisatorisch wordt ingevuld. Het is wettelijk geregeld dat pauzes van minder dan een kwartier gelden als werktijd.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
- Door lichamelijk belastend of eenzijdig werk vaker te onderbreken, bestaat minder kans op gezondheidsklachten.
- Vermindering koude-/ warmtebelasting door onderbreken werkzaamheden.
- Verhoging comfort tijdens het werken onder wisselende klimaatomstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Het lijkt tegenstrijdig, maar bewezen is dat het onderbreken van het werk met een extra pauze (5 minuten per uur of 10 minuten per twee uur) een gunstig effect heeft op de productiecapaciteit.
- Minder kans op fysieke klachten medewerker door het lichaam vaker de gelegenheid te geven om te ontspannen en te herstellen.
- Door het frequent pauzeren structureel binnen het bedrijf door te voeren bestaat op termijn minder kans op verzuim.
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties en een beter fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Organisatorische maatregelen om bij volcontinue processen pauzerende medewerkers te vervangen.