logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Machinestoringen verminderen

Machinestoringen verminderen

Veel werk wordt door machines gedaan. Maar machines kunnen door storingen uitvallen. Als ze in een productielijn staan kan dat tot gevolg hebben:
        • dat de hele productielijn tijdelijk stilstaat,
        • dat medewerkers daarna extra inspanning moeten verrichten om de achterstand in te halen.
Storingen waar mogelijk voorkomen is dus belangrijk. En als er een storing is deze zo snel mogelijk oplossen.

Effecten
Minder machinestoringen zorgen ervoor dat het werk gelijkmatiger door kan gaan. De piekbelasting daalt en er is minder kans dat overwerk nodig is. Ook leiden minder machinestoringen tot een hogere productiviteit.

Aanpak
• Breng goed in kaart wat voor storingen er zijn. De ene storing is de andere niet. Denk aan aspecten als de specifieke machine en het betreffende machine-onderdeel, de plek van de machine in de lijn, storingsduur en reparatiekosten. Deze informatie is als basis nodig om gericht te werken aan verminderen van storingen.
• Er zijn diverse systemen te koop die kunnen ondersteunen bij het systematisch vaststellen en analyseren van machinestoringen.
Ook zonder zo’n systeem kan je door ‘met de hand’ te turven ontdekken waar de knelpunten liggen.
• Beleg periodiek een overleg met de betrokkenen, bijvoorbeeld met deelnemers vanuit de Technische Dienst en het productiepersoneel. Vragen die daarbij aan de orde kunnen komen:
- Welke machines of apparatuur geven regelmatig storingen?
- Wat zijn de oorzaken van die storingen?
- Hoe kunnen we deze storingen voorkomen of verminderen?
• Regelmatig en goed preventief onderhoud vermindert de kans op verstoringen. Kijk ook eens naar de goede praktijk Preventief onderhoud.
• Men kan medewerkers opleiden om zelfstandig storingen op te kunnen lossen. In opleidingen van het SVO wordt hieraan ook aandacht besteed. Kijk ook eens bij de goede praktijk Onderhoud en schoonmaken door medewerkers.
• Medewerkers die breed inzetbaar zijn kunnen bij een storing aan hun machine tijdelijk ander werk doen op een andere plaats. Even later kunnen andere medewerkers wellicht bijspringen bij de machine die het weer doet. Kijk ook eens naar de goede praktijk Taakroulatie.

Voorbeeld(en)
Voorbeeld 1: Software voor machineonderhoud
'Om machinestoringen te voorkomen hebben we een specifiek programma voor preventief onderhoud. In dat programma staat welke machines en onderdelen op welke manier en hoe vaak preventief worden onderhouden.'

Voorbeeld 2: Ervaren medewerker verhelpt storingen
'Op iedere afdeling werkt een ervaren medewerker die de kwaliteit heeft om storingen snel te beoordelen en waar mogelijk te verhelpen. Deze medewerker werkt gewoonlijk ergens op de afdeling mee, maar als er een storing is wordt hij vrijgemaakt. Hij ruilt dan met degene die aan de machine staat die storing heeft'.