logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Luchtverdeelsystemen

Luchtverdeelsystemen

Luchtverdeling zonder tocht bij elke temperatuur door middel van het plaatsen van luchtverdeelsystemen (textiele slangen of aluminiumkanalen) rondom de bestaande koel- en of luchtbehandelingsinstallatie. Een behaaglijk klimaat en een tochtvrije werkomgeving wordt hiermee gerealiseerd. Het luchtverdeelsysteem verdeelt de gekoelde toevoer lucht over het gehele oppervlakte. De uittredende luchtsnelheid uit het materiaal is zeer laag (ca. 0.1 m/s) waardoor de gekoelde lucht als gevolg van het gewicht langzaam naar beneden zakt. Het systeem is toepasbaar bij zowel nieuwe als bestaande koel- en of luchtbehandelingsinstallaties.

 

Activiteiten
Klimatiseren in HACCP omgevingen.

Specificaties
Technische gegevens
- Het luchtverdeelslangsysteem dient goed te zijn gedimensioneerd.
- In het installatieontwerp kunnen direct luchtverdeelsystemen worden gedimensioneerd zodat er een behaaglijke werkomgeving kan worden gerealiseerd.
- Moet voldoen aan eisen in kader van de Arbowetgeving, HACCP eisen en de voedselveiligheid.

Invoeringstermijn
Korte termijn.

Effecten
Arbo effecten
- Vermindering koudebelasting door verlagen luchtsnelheid op de werkplek (tocht).
- Verhoging comfort tijdens het werken onder koude omstandigheden.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Een beter klimaat in de werkomgeving zal bijdragen aan een verhoogd gevoel van behaaglijkheid.
- Een beter klimaat kan bijdragen aan een toename van de arbeidsprestaties.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- Aanschafkosten.
- Onderhoud volgens eisen HACCP.
- Krimp van materiaal (textiel) bij reiniging.