logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Logistieke proces verbeteren

Logistieke proces verbeteren

• Bereiken dat alle handelingen in een logische en vloeiende volgorde uitgevoerd kunnen worden door / tussen medewerkers zowel op de werkplek als in het productieproces. Een vlotte doorstroming wordt onder meer bepaald door:
• Rangschikken van de werkplekken in overeenstemming met de volgorde van het productieproces.
• Optimale verdeling van de werkinhoud over de opeenvolgende werkplekken ('balans').
• Een korte transportafstand tussen de werkplekken.
• Ordening per werkplek: logische indeling van benodigdheden.
• Scheiding van werkruimte, transportpaden en opslag.

Activiteiten
• Oplossing is geschikt voor alle activiteiten.

Specificaties
Technische gegevens
N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik
• Bereidheid management om zo nodig over te gaan tot geheel of gedeeltelijke herinrichting / automatisering van het productieproces.
• Eventueel aanpassen logistieke organisatie binnen bedrijf.
• Eventueel inzetten van transportsystemen.
• (Financiële) middelen en ruimte.
• Bereidheid tot veranderen.

Invoeringstermijn
• Lange termijn.

Effecten
Arbo effecten
• Fysiek zware taken worden overgenomen door technisch systeem.
• Werknemer hoeft producten niet of minder te tillen, dragen/duwen/ trekken van en naar werkplek/machines.
• Vermindering van verticale verplaatsingen en zo een verbetering van de werkhouding.
• Veiliger werk.
• Minder werkdruk.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Efficiency effect: sneller en logischer werken.
• Betere kwaliteit van werk.
• Werksnelheid omhoog.
• Minder fysieke klachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Kosten adviseur.
• Kosten van benodigde aanpassingen.