logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Leren van fouten

Leren van fouten

Waar mensen samen werken worden fouten gemaakt. Dat gebeurt. Lastig, en écht vervelend als steeds dezelfde fouten worden gemaakt. Dan raken medewerkers gedemotiveerd, krijgen last van de gevolgen en maak je als organisatie overbodige kosten. Belangrijk dus om van fouten te leren. En om informatie over problemen op de juiste momenten en met de juiste mensen te delen. En vooral: tot acties te komen om herhaling te voorkomen.

Effecten
Van gemaakte fouten leren helpt om de werkdruk voor medewerkers te verminderen. Bovendien kunnen medewerkers zo prettiger werken en bespaar je als bedrijf overbodige kosten.

Aanpak
• Het kan voor een organisatie lastig zijn om het werk handiger te organiseren. Er is per dag al zoveel te doen en te beslissen. Een eerste belangrijke stap is om er tijd en aandacht voor te nemen. Bijvoorbeeld elk overleg, tot slot, het agendapunt ‘tijd om te leren’ of ‘verbeterkansen’. Iets analyseren wat in de afgelopen periode mis is gegaan, en vooral: bedenken én organiseren dat ‘t voortaan niet meer gebeurt.
• Draag een cultuur uit dat 'fouten kunnen gebeuren, en dat je van je fouten kunt leren'. Zorg ervoor dat binnen de organisatie op fouten rustig wordt gereageerd, altijd met de vraag 'hoe kan dit in de toekomst anders?'
• Maak je als medewerker een fout? Herstel het zo snel mogelijk, zo nodig samen met een collega of leidinggevende. Ga na hoe het kwam dat je de fout maakte en hoe je voortaan zo'n fout kunt voorkomen. En bespreek wat je ervan geleerd hebt met je collega's of leidinggevende. Wellicht kan zo ook voorkomen worden dat anderen ook zo'n fout maken.
• Sta open voor verbeterideeën. Gebruik de ideeënbus, houd een 'zo kan het beter' bijeenkomst of maak werkgroepen. Koppel altijd terug wat je met ideeën doet en zet medewerkers die goede ideeën hebben bedacht in 't zonnetje.
• Des te groter de organisatie, des te meer mensen je moet informeren om ervoor te zorgen dat de informatie komt bij wie er wat mee kan doen. Zorg ervoor dat informatiecirkels 'rond' zijn. Oftewel, als een afdeling planning aan productielijn A iets vraagt, zorg dan dat zij terughoren of het volgens planning is gebeurt en zo nee, waarom niet. Zo kunnen betrokkenen ervan leren.

Meer info
Het boek 'De Vijfde discipline, de kunst en praktijk van de lerende organisatie', van Peter Senge, is een standaardwerk op dit terrein. Ook 'Lerend Organiseren, als meer van hetzelfde niet helpt', van Wierdsma en Swieringa kan inspireren.

Voorbeeld(en)
Voorbeeld 1: Verbeterwerkgroepen
'Eerst was er bij ons werkoverleg voor iedereen, maar dat doen we nu nog maar jaarlijks. In plaats daarvan zijn er werkgroepen om tot verbeteringen te komen. Bijvoorbeeld rond kwaliteit, en rond efficiënter werken. Daar mag je aan meedoen, maar het hoeft niet. Ik had veel ideeën hoe we het handiger konden doen. Laatst kwam een hogere manager naar me toe, om me te bedanken. Ze hadden m'n idee uitgewerkt. Ben ik best een beetje trots op!'