logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Interne afspraken maximale vulgewichten bakken, kratten of dozen

Interne afspraken maximale vulgewichten bakken, kratten of dozen

• Het maken van afspraken over het maximale vulgewicht van bakken, kratten en/of dozen.
• Het handmatig tillen en dragen van verpakte producten wordt minder zwaar.

Activiteiten
• De oplossing is geschikt voor situaties waar verpakte producten handmatig getild worden.

Specificaties
Technische gegevens

• Uitvoeringsvormen zijn:
• Door middel van stickers aangeven of een product veilig is te tillen: bijvoorbeeld groene sticker op product < 23 kg) dan wel rode sticker op product > 25 kg (betekent tillen door meerdere personen of met hulpmiddel).
• Vervangen van te tillen gewichten van 25 kg door gewichten van 15 kg
• Kleinere bakken/kratten/dozen gebruiken.
• Juist hele grote bakken/kratten/dozen gebruiken zodat niet meer handmatig getild kan worden.
• De bak niet op de grond zetten maar op hoogte houden (op een tafeltje) om bukken te voorkomen.
• De bak op wielen (hondje) zetten om hem rijdend te kunnen verplaatsen.

Randvoorwaarden voor gebruik
• De tilindex uit het meetinstrument werkwijzer kan bij het vaststellen van maximale gewichten leidend zijn.
• Iedereen dient op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken.
• Het houden van toezicht op de gemaakte afspraken door leidinggevenden.
• Randvoorwaarden en gevolgen dienen vooraf zorgvuldig in kaart gebracht te worden, zowel interne consequenties, bijvoorbeeld voor magazijn, als ook extern, bijvoorbeeld voor toeleverancier en afnemer.
• Technische systemen (machines, werktafels, transportmiddelen e.d.) dienen geschikt voor gebruik te zijn.

Invoeringstermijn
• Middellange termijn.

Effecten
Arbo effecten

Afhankelijk uitvoeringsvorm:
• Volledig tillen/dragen is geëlimineerd.
• Minder zwaar tillen/dragen.
• Overige effecten: minder zwaar trekken en duwen, veiliger tillen en dragen.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Niet of minder zwaar tillen.
• Minder fysieke klachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Risico dat er wel vaker getild moet worden.
• Meer tijd.
• Aanschaf van nieuwe middelen zoals dozen, bakken, kratten e.d.
• Afschrijfkosten voorraad dozen, bakken, kratten e.d.
• Een kleinere verpakking kan soms duurder zijn.
• Wellicht dat de kosten per eenheid verpakt product gaan toenemen.
 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen