logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Handschoenen

Handschoenen

Handschoenen worden gebruikt om huidblootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen te verminderen. Verontreinigingen van de huid kunnen in tweede instantie ook via de mond worden opgenomen bij onvoldoende persoonlijk hygiëne  en het ontbreken van voorzieningen.
Om blootstelling via de huid te voorkomen kan men gebruik maken van handschoenen of voor handschoenen voor eenmalig gebruik (wegwerp).

   
 Activiteiten
 Aanvoer
• Aanhangen pluimvee
• Delenafdeling
 Fileren en ontbenen
• Panklaar
• Schoonmaken en onderhoud
• Slachtafdeling

Specificaties
Technische gegevens

• Bescherming tegen biologische agentia en gevaarlijke stoffen.

Randvoorwaarden voor gebruik
• De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en huidbeschermingsmiddelen.
• Handschoenen voor hergebruik zijn persoonsgebonden.
• Trek elke dag schone handschoenen aan.
• Wegwerp handschoenen moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes direct vervangen te worden.
• Handschoenen voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gewassen worden.
• Handschoenen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
• Vermijd tijdens het dragen van handschoenen contact met deurknoppen, telefoon, apparatuur.
• Wegwerp handschoenen worden binnenstebuiten uitgetrokken en gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
• Handschoenen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Handschoenen moet dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
• Handschoenen worden niet meegenomen buiten de productieruimte.
• Zie voor meer informatie de richtlijn Persoonlijke Hygiëne.

Invoeringstermijn
• Korte termijn

Effecten
Arbo effecten

• Verlaging van de blootstelling aan biologische agentia en gevaarlijke stoffen.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Minder gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Bij sommige werkzaamheden is een goede tastzin van belang. De geschikte handschoenen zullen hier zorgvuldig geselecteerd moeten worden.
• Kosten voor gebruik en beheer.
 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen