logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Halfgelaatsmasker

Halfgelaatsmasker

Adembescherming om blootstelling aan stof, endotoxine en biologische agentia te verminderen. Een halfgelaatsmasker wordt gebruikt in combinatie met een P2 filterbus of een inlegfilter.

Activiteiten
• Aanvoer
• Aanhangen pluimvee
• Schoonmaken en onderhoud

Specificaties
Technische gegevens

• P2 filter
• Goede pasvorm
• Een goede afdichtingrand
• Dubbele elastische hoofdbanden die traploos verstelbaar zijn
• Een kleine ademweerstand
• Om de uitademing te vergemakkelijken is het filter te voorzien van een klepje
• Gemaakt van een hypoallergeen soort rubber of kunststof. Vooral de uitvoering in siliconenrubber is huidvriendelijk.

Randvoorwaarden voor gebruik
• De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
• Adembeschermingsmiddelen zijn persoonsgebonden.
• Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gereinigd worden.
• Adembeschermingsmiddelen moeten dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
• Adembeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
• Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
• Bij langdurig gebruik en bij personen met baard of snor een overdrukhelm met aangeblazen filters.

Invoeringstermijn
• Korte termijn

Effecten
Arbo effecten

• Verlaging van de blootstelling aan stof en biologische agentia tijdens het aanhangen van pluimvee. Dit is maximaal 95%. Het filter moet dan wel in een goed masker zitten. Let op: Bij onjuist gebruik kan de inademing van stof en biologische agentia toenemen.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
• Minder gezondheidsklachten medewerker.
• Ze sluiten beter aan op het gezicht dan wegwerpmaskers.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
• Ze worden herhaaldelijk gebruikt, waardoor onderhoud en reinigen noodzakelijk is. Als dat niet gebeurt, kunnen ze vuil worden en kunnen de ventielen gaan lekken. Hierdoor vermindert de bescherming.
• Het dragen van halfgelaatsmaskers bemoeilijkt de ademhaling en geeft een warm/zweterig gevoel. Het werk wordt hierdoor zwaarder.
• Halfgelaatsmaskers bemoeilijken de communicatie.

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

20-07-21 Georganiseerd Overleg
17-08-21 Georganiseerd Overleg
31-08-21 Werkgroep WGA verzekering
22-09-21 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen