logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Ergonoom of fysiotherapeut beoordeelt werkplek

Ergonoom of fysiotherapeut beoordeelt de werkplek

De activiteiten van de bedrijfsfysiotherapeut richten zich op de preventie van arbeidsgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat door middel van voorlichting, training, advies en begeleiding, zowel op individueel als op organisatieniveau.
De bedrijfsfysiotherapeut kan tevens een rol spelen bij het behandelen van klachten aan het bewegingsapparaat.
Bovendien kan de bedrijfsfysiotherapeut een belangrijke rol spelen bij het begeleiden van reïntegratietrajecten van medewerkers.

Activiteiten
Oplossing is geschikt voor alle medewerkers/activiteiten.

Specificaties
Technische gegevens

N.v.t.

Randvoorwaarden voor gebruik
- De bedrijfsfysiotherapeut dient te beschikken over een behandelruimte/ spreekkamer.
- Spelregels voor interventie door de bedrijfsfysiotherapeut dienen intern vastgelegd te worden (hoe vaak, wanneer etc).
- Spelregels dienen bekend te zijn bij alle medewerkers.
- Afstemming met de Arbo-dienst is wenselijk.
 Afstemming met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging is wenselijk

Invoeringstermijn
Middellange termijn.

Effecten
Arbo effecten

Een bedrijfsfysiotherapeut is inzetbaar voor:
- Fysiek ergonomisch werkplekonderzoek.
- Vaststellen fysieke belasting tijdens arbeid.
- Gezondheidsvoorlichting- en training.
- Medical Fitness.
- Advisering ergonomische inrichting werkplek.
- Rugscholing en tilinstructie.
- Preventie van klachten aan het bewegingsapparaat.
- Meewerken aan reïntegratieprogramma's voor werknemers.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Bedrijf krijgt inzicht in de oorzaken van het ziekteverzuim.
- Verhoging van de arbeidsproductiviteit.
- Verlaging van arbeids- en ziekteverzuim (kosten, tijd).
- Geïntegreerde aanpak door samenwerking met andere disciplines in de (bedrijfs-)gezondheidszorg.
- Maatregelen bestaan uit combinatie van preventie en interventie.
- Voor medewerker verhoging van de kwaliteit van de arbeid en plezier in het werk.
- Afstemming van de werkplek en de organisatie op de specifieke lichamelijke mogelijkheden van de werknemer.
- Betere fysieke gesteldheid met minder kans op verzuim.
- Minder kans op (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- Kosten voor bedrijfsfysiotherapeut.
- Kosten voor interventies.
- Overleg.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus