logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Checklist anders dan anders

Checklist Anders dan anders

Er zijn vrijwel altijd signalen voordat iemand overspannen raakt, een burnout krijgt of andere zeer negatieve gevolgen van werkdruk of ongewenst gedrag ondervindt. In de praktijk kunnen medewerkers zeer uiteenlopende signalen vertonen, dat maakt interpretatie soms lastig. De kern van deze signalen is echter altijd ‘anders dan anders’. Dat wil zeggen: medewerkers reageren anders of tonen ander gedrag dan voorheen.

Zichtbaar of niet
De checklist noemt in de bovenste helft zichtbare signalen die medewerkers kunnen vertonen. In de onderste helft staan signalen die niet meteen op het werk zichtbaar zijn. Ze zijn in de checklist opgenomen om een volledig beeld van mogelijke individuele gevolgen te geven. Bovendien kunnen collega’s of leidinggevenden zich van deze gevolgen op een andere manier een beeld vormen, bijvoorbeeld via gesprekken.

Geen incidenten
Het gaat bij het toepassen van de checklist niet om incidenten, zoals een medewerker die een keer geen inspiratie heeft. Het gaat om gedrag dat voor die medewerker niet normaal is en dat hij de laatste tijd vaker laat zien. Bijvoorbeeld iemand die de laatste weken steeds besluitelozer is. Afhankelijk van het normale gedrag van de medewerker en de intensiteit van de signalen die collega's of de leidinggevende waarnemen, is het raadzaam om bij 1, 2 of 3 signalen tot het bespreken van de signalen en het aanpakken van werkdruk of ongewenst gedrag over te gaan.

In gedrag Psychische/emotionle signalen: Lichamelijke signalen:
Zichtbare signalen:    

Overuren en/of achterstand in werk
Onderpresteren
Prioriteiten verwarren
Onzorgvuldig werk en onderhoud van werk
Fouten, ongevallen, bijna-ongevallen
Geen of nauwelijks pauzes nemen
Sociale isolatie
Meer en ongezonder eten, drinken
Meer roken
Van de hak op de tak springen
Door kleine tegenslagen overdreven van de wijs raken

Prikkelbaar
Agressief
Angstig
Ongeïnspireerd, diepe zuchten
Snel schrikken
Ongemotiveerd
Ontevreden
Vergeetachtig
Verstrooid, slecht kunnen concentreren
Sarcastisch
Somber
Besluiteloos

Oververmoeid
Vermageren of juist aankomen
Nagelbijten
Beven, zweten, trillen, tics
Huilen
Gespannen houding
Hyperventileren
Huiduitslag
Vaker en langer durende verkoudheden, hoofdpijnen en griepjes
Niet zichtbare signalen:    
Minder en onvoldoende ontspannen, bijvoorbeeld in sport/ hobby's
Meer medicijngebruik (slaappillen, kalmeringsmiddelen, maagpillen)
Minder en onvoldoende over als lastig ervaren situaties praten
Minder en onvoldoende emotionele steun ervaren
Geen afstand nemen van het werk, thuis zorgen maken over werkproblemen
Verdrietig gevoel, depressief
Zelfverwijten, schuldgevoel
Angst voor de toekomst
Gevoel van onrust
Opgejaagd gevoel
Onzeker, gevoel mislukkeling te zijn
Onwerkelijk gevoel
Ongeïnteresseerd gevoel
Voortdurend piekeren
Spanning in nek en schouders
Duizelig, gevoel flauw te vallen, sterretjes zien
Slapeloos, vaak wakker of andere slaapklachten
Hoofdpijn, migraine
Spierpijn
Opgeblazen gevoel, indigestie, oprispingen, maagpijn
Hoge bloeddruk
Hartkloppingen, pijn of druk op de borst

© Deze checklist is afkomstig uit: A. van den Bent, 2004, 'Werkdruk in de hand - Een praktische aanpak voor managers'.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-12-18 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
17-12-18 Klein comite duurzame inzetbaarheid
19-12-18 Georganiseerd Overleg
14-01-19 Werkgroep arbocatalogus