logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Atmosferisch verdoven

Atmosferisch verdoven

In sommige pluimveeverwerkende bedrijven wordt het pluimvee eerst verdoofd voordat het dier wordt aangehangen aan de slachtlijn. Hierdoor fladderen de dieren niet bij het aanhangen en wordt de blootstelling aan stof en biologische agentia sterk verminderd.
 
Activiteiten
Aanhangen pluimvee
- Verwijderen dood aangevoerde dieren
- Controle op uitbloeden

Specificaties
Technische gegevens

Er zijn 2 principes te onderscheiden.  Hieronder wordt een aantal op dit moment gebruikte systemen nader beschreven. 

Bij het meest toegepaste systeem worden de dieren uit de containers gekanteld en op banden door de begaste ruimtes getransporteerd. Het aanhangen gebeurt dan vanuit een carrousel.

Bij het tweede systeem worden dieren nog in de kratten door de begaste ruimtes getransporteerd en worden deze vanuit de kratten aangehangen.

Bij het derde systeem worden dieren in de containers door de begaste ruimtes getransporteerd, vervolgens verdoofd gekanteld en aangehangen. Het aanhangen geschied van een band, dus niet van een carrousel. Deze werkwijze doet de stofvorming nog sterker afnemen (mogelijk tot onder de door de Gezondheidsraad voorgestelde grenswaarde). 

Randvoorwaarden voor gebruik
- Veilige opslag en gebruik van de toegepaste gassen (zie de richtlijn technische gassen in bedrijfsruimten).
- Installatie van een alarmsysteem voor de ruimtebewaking op de CO² concentratie.
- Instructies wat te doen bij alarm.

Invoeringstermijn
Lange termijn.

Effecten
Arbo effecten
Verlaging van de blootstelling aan stof en biologische agentia tijdens het aanhangen van pluimvee.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Minder gezondheidsklachten medewerker.
- Aanhangen van verdoofde dieren kan zonder bezwaar bij vol licht, terwijl bij het aanhangen van onverdoofde dieren er vaak in het donker wordt gewerkt.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
Het legt nogal wat beslag op ruimte en is kostenverhogend.

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus