logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Afzuiging en ventilatie bij aanhang

Afzuiging en ventilatie bij aanhang

Om blootstelling aan stof, endotoxine en biologische agentia te verminderen wordt afzuiging bij het aanhangen van het pluimvee aan de slachtlijn voorgeschreven. Hiervoor zijn verschillende systemen beschikbaar afhankelijk van de manier van aanhangen; carrousel of in lijn.

Hieronder staan enkele mogelijkheden in een volgorde waarbij geldt dat hoe hoger een maatregel staat, hoe meer effect hij heeft.
- Lokale afzuiging (ofwel ‘puntafzuiging’).
- Het is van belang om in de ontwerpfase van een carrousel of lijn de puntafzuiging in het programma van eisen op te nemen. Belangrijk daarbij is het aantal puntafzuigingen en dat de lucht naar onderen wordt afgezogen. Het is te overwegen om in aanvulling op de puntafzuiging achter de werknemer overdruk te creëren, zodat de vervuilde lucht van de werknemers naar de lagergelegen puntafzuiging wordt geleid. Dat kan eventueel met een cirkelvormig luchtverdeelsysteem. Let bij de aanschaf ook op aspecten als het voorkomen van stofaangroei en reinigbaarheid van het afzuigsysteem.

Activiteiten
Aanhangen pluimvee

Specificaties
Technische gegevens
- Het verdient sterk de aanbeveling om al bij het opstellen van een programma van eisen voor een carrousel of lijn in de aanhang specifieke voorwaarden rond afzuiging op te nemen. Zoals de luchtsnelheid die nodig is om het stof van de werkplek af te zuigen ( richtlijn is 1,0 tot 2,5 meter per seconde.) En ook de luchtsnelheid die nodig is om de stofdeeltjes in de afvoerkanalen niet neer te laten slaan (richtlijn is 12,5 tot 17, 5 meter per seconde).
- Zorg voor een zorgvuldige plaatsing van de afzuiging, zodat op alle werkplekken de afzuiging aan de richtlijnen voldoet.
- Zorg dat er bij afzuiging een aanvoer is van verse buitenlucht. Daarmee worden ongewenste luchtstromingen voorkomen.

Randvoorwaarden voor gebruik
- Het stof dient te worden verzameld en afgevoerd.
- Bij toepassing van stoffilters dienen deze regelmatig te worden gewisseld.
- De luchtkanalen dienen regelmatig te worden gecontroleerd op dichtslibben.

Invoeringstermijn
Lange termijn.

Effecten
Arbo effecten
Verlaging van de blootstelling aan stof en biologische agentia tijdens het aanhangen van pluimvee.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
Minder gezondheidsklachten medewerker.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- Tochtklachten bij een verkeerd ontwerp.
- Schoonmaak- en onderhoudskosten.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen