logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Aangeblazen luchtkap

Aangeblazen luchtkap

Adembescherming om blootstelling aan stof, endotoxine en biologische agentia te verminderen. Een aangeblazen luchtkap is een systeem van een luchtkap en een motorunit met filterelement. Motor en filter worden als een element op de onderrug of aan de heupriem gedragen. De motorunit zuigt de omgevingslucht via het (P2) filter op. Deze gefilterde lucht wordt via een slang getransporteerd naar de luchtkap en aan de bovenzijde voor het hoofd uitgeblazen.
De helm is aan de binnenzijde voorzien van een gelaatsafdichting (kinband). De gelaatsafdichting zorgt voor een geringe overdruk in de helm en voorkomt dat de verontreinigde lucht in het adembereik komt. De drager ademt de gefilterde lucht in. De overmaat aan lucht verlaat de luchtkap via de gelaatsafdichting, de halskraag of uitlaatventielen.
 
Activiteiten
Aanvoer
Aanhangen pluimvee
Schoonmaken en onderhoud

Specificaties
Technische gegevens

- Geringe overdruk.
- Een groot panoramisch gelaatscherm.
- Wegwerpvoorzetruitjes van cellulose-acetaatfolie.
- Luchttoevoer via een kunststof spiraalslang.
- Motor en batterij die aan de broekriem te bevestigen zijn.

Randvoorwaarden voor gebruik
- De werkgever geeft informatie over het gebruik, aanbieden en voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen en adembeschermingsmiddelen.
- Adembeschermingsmiddelen zijn persoonsgebonden.
- Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik moeten na beëindigen van de werkzaamheden en bij pauzes gereinigd worden.
- Adembeschermingsmiddelen moeten dagelijks gecontroleerd worden op beschadigingen en slijtage van onderdelen.
- Adembeschermingsmiddelen moeten bij beschadiging direct vervangen worden.
- Adembeschermingsmiddelen voor hergebruik worden schoon weggehangen of weggeborgen voor hergebruik op de daarvoor bestemde plaatsen.
- Het filter dient tijdig te worden vervangen.
- Dagelijks dienen de batterijen van de motor worden opgeladen.

Invoeringstermijn
Korte termijn

Effecten
Arbo effecten

Verlaging van de blootstelling aan stof en biologische agentia tijdens het aanhangen van pluimvee.

Voordelen voor bedrijf en / of werknemers
- Minder gezondheidsklachten medewerker.
- Een luchtkap zit heel prettig, er kan vrij worden geademd.
- Er drukt geen masker op het gezicht.
- De toegevoerde lucht is altijd fris.
- Er is geen aparte beschermbril meer nodig.

Nadelen voor bedrijf en / of werknemers
- De toegevoerde lucht voelt volgens sommigen te fris aan.
- Op koude dagen kan, kort na het opzetten van de kap, het vizier beslaan.
- Steeds moet gezorgd worden voor opgeladen batterijen.
- Bemoeilijkt de onderlinge communicatie.

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen