logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werktempo en inhoud

Werktempo en inhoud

Monotoon en tempogebonden arbeid moet volgens de Arbowet zo veel als mogelijk worden vermeden. En als dat niet mogelijk is moet een werkgever het zo veel mogelijk beperken. In de Vlees en vleeswaren zijn van oudsher veel situaties met monotoon en tempogebonden arbeid. Dit past ook bij het type productieproces. Tegelijk is het een uitdaging voor de sector om waar mogelijk monotoon en tempogebonden arbeid te vermijden. En in die situaties dat dat nog niet mogelijk is de gevolgen ervan voor de medewerkers te verminderen. Deze richtlijn geeft daar handvaten over.

Risico
Bij monotone arbeid is er geen of zeer beperkte afwisseling tussen taken. Dit leidt tot eenzijdige belasting en is tevens een risico voor het welzijn van de medewerkers. Bij tempogebonden arbeid kan de werknemer geen of nauwelijks invloed uitoefenen op het werktempo. Hierdoor kan het voorkomen dat voor hem het tempo te snel is, waardoor werkdruk en fysieke overbelasting kunnen ontstaan. Het tempo kan te snel, maar ook te langzaam zijn.

Eisen
Eisen in verband met monotoon en tempogebonden werk zijn:
- Monotoon en tempogebonden arbeid wordt zo veel als redelijkerwijs mogelijk vermeden.
- Indien het niet mogelijk is om het te vermijden wordt het zo veel als mogelijk beperkt.
- De wetgever heeft hier geen concrete normen voor die aangeven wanneer het wel of niet mogelijk is om tempogebonden arbeid te voorkomen. De arbeidsinspectie hanteert bij haar toetsing het redelijkerwijsprincipe. Dat wil zeggen dat zij toetst of een maatregel technisch, economisch of praktisch haalbaar is.

Wensen
Vermijden van monotone en tempogebonden arbeid kan door:
- De meest monotone taken volledig te automatiseren.
- De logistiek aan te passen. Zie hiervoor logistieke proces verbeteren.

Verminderen van monotone arbeid kan door:
Taakroulatie.
- Afwisselen van het werk met andere taken bij dezelfde machine, zoals Onderhoud en schoonmaken door medewerkers.
Taakverbreding, taakverrijking.

Beperken van tempogebonden arbeid kan door:
- Handelingen aan de lijn aan te passen
- Het tempo van een lijn of lopende band aan te passen aan de omstandigheden.
- Signalen over zulke omstandigheden komen vaak van medewerkers.
- Er voor te zorgen dat op plekken waar veel ervaring vereist is om het tempo bij te houden deze ook ingezet wordt. Ofwel 'de juiste man op de juiste plaats'.
- Analyseer bijvoorbeeld bij de RI&E of er dankzij technologische ontwikkelingen, meer mogelijkheden in het beperken van monotone en tempogebonden arbeid zijn. Bespreek de resultaten van deze analyse met de ondernemingsraad/ personeelsvertegenwoordiging.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

27-02-19 Georganiseerd Overleg
04-03-19 Georganiseerd Overleg
12-03-19 Georganiseerd Overleg
25-03-19 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen