logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Werkdruk bespreken met OR/ PVT

Werkdruk bespreken met OR/PVT

Tussen sociale partners is afgesproken dat werkgever en OR/PVT minimaal een keer per jaar overleggen over de richtlijnen en goede praktijken uit deze arbocatalogus die gaan over werkdruk. Alleen de Goede praktijken die mogelijkerwijs van toepassing zijn, worden besproken.

Risico
Zonder goed overleg mist een bedrijf de kans om samen met de werknemers naar de aanpak van werkdruk te kijken.

Eisen
Bij de uitvoering van arbeidsomstandighedenbeleid werken werkgevers en werknemers samen. De werkgever voert jaarlijks overleg met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over het arbeidsomstandighedenbeleid en over de uitvoering van dit beleid, waarbij actief informatie wordt gewisseld.

Wensen
In een goed overleg worden de volgende punten besproken:
- In welke mate er sprake is van werkdruk in het bedrijf, en zo ja waar.
- Als dat niet duidelijk is, hoe dat in kaart gebracht kan worden (zie ook de goede praktijk meten van werkdruk in het bedrijf ).
- Op welke manier de richtlijnen en goede praktijken uit de arbocatalogus in het bedrijf benut gaan worden.
- Hoe nagegaan wordt welk effect de maatregelen hebben en op welke wijze bijgestuurd zal worden.

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg