logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Verplichtingen werknemers

Verplichtingen werknemers

De Arbowet legt de individuele werknemer ook verplichtingen op. Die verplichtingen komen er in het kort op neer dat er van de werknemer 'verantwoord gedrag' wordt verwacht. Daarmee wordt bedoeld dat werknemers de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht moeten nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van zichzelf en van anderen.

Risico
Gezondheidsschade en bedrijfsongevallen.

Eisen
Eisen te stellen aan de werknemer zijn:
- De werknemer is verplicht om de verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen.
- De werknemer is verplicht en om machines en gereedschappen, plus de daarbij horende beveiligingen op de juiste manier (volgens instructies in handleiding) te gebruiken.
- De werknemer is verplicht om deel te nemen aan voorlichtingsbijeenkomsten over risico's in het werk.
- De werknemer is verplicht om gevaren volgens een door werkgever opgestelde procedure direct te melden.
- De werknemer houdt zich aan de persoonlijke hygiënevoorschriften.
- De werknemer houdt zich aan de hygiënevoorschriften, zoals die door het bedrijf zijn aangegeven. Daarin wordt bijvoorbeeld het dragen van horloges, sieraden, etc. verboden.
- Elke medewerker is verplicht de veiligheidsregels van het bedrijf te kennen en zich eraan te houden. De werkgever zorgt dat de werknemers op een doeltreffende manier kennisnemen van deze veiligheidsregels en houdt toezicht.
 
Wensen
- Wijs collega's op hun verantwoordelijkheden inzake gezond en veilig gedrag.
- Informeer medewerkers dat het gebruik van, handel in, of nog onder invloed zijn van alcohol of drugs ten strengste verboden is. Medewerkers die medicijnen gebruiken die 'de rijvaardigheid beïnvloeden' dienen dit te melden bij hun leidinggevenden. Bepaald dient te worden of de medewerker zijn/ haar taken mag uitvoeren (bijv. risicovolle taken zoals werken op bordessen, werken met mes e.d.).

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

28-01-20 Werkgroep arbocatalogus
28-01-20 Georganiseerd Overleg
03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen