logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Verpakken en inpakken

Verpakking en inpakken   (laatste update 20-12-2016)

In de verpakking worden producten voor latere verkoop aan consumenten of grootgebruikers verpakt. Verpakken vindt plaats in diverse verschillende formaten en methoden. Veelal zijn de verschillende machines in de lijn geïntegreerd. Door de inpakafdeling wordt het product in kratten of dozen gedaan, voor uitlevering of opslag.

Risico
Lichamelijke belastingen in de vorm van repeterende handelingen, tillen, duwen en trekken, foutieve werkhouding en langdurig staan zijn risicofactoren voor de gezondheid van de medewerkers.
De machines in een verpakkingslijn kunnen veiligheidsrisico's leveren om bijvoorbeeld gegrepen te kunnen worden door bewegende delen.
Soms wordt er in de omgeving van verpakkingslijnen met handgetrokken of elektropallettrucks gewerkt. In dat geval is er sprake van een risico aangereden te worden.

Eisen
Bewegende machinedelen, die een gevaar vormen, dienen te zijn afgeschermd en beveiligd.

Een inpak/seal machine is voorzien van:
•  Een onbereikbaar verwarmingselement.  
•  Sealmachines en etiketteermachines periodiek onderhouden, juist afstellen en pneumatische onderdelen (ventielen) voorzien van persluchtdempers, idealiter een onder of boven de machine geplaatste verzameldemper waarop door middel van persluchtslangen meerdere ventielen zijn aangesloten (zie ook Geluidsvermindering bij perslucht en Verzameldemper bij perslucht).

Een hef- kantelinstallatie is voorzien van:
•  Hekwerk of gelijkwaardige afscherming rondom.
•  Bedieningsknop die ervoor zorgt dat de wagen alleen maar daalt als de knop wordt vastgehouden.
•  Te heffen wagentjes zijn beveiligd tegen (uit)vallen uit de kantelinstallatie.
•  Een robot bv. voor het palettiseren is voorzien van een hekwerk of gelijkwaardige afscherming rondom.
•  De lichamelijke belasting bij het verpakken en inpakken dient in een RI&E diepgaand worden onderzocht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het instrument werkwijzer of van een vergelijkbaar instrument.  
•    Zorg bij het verpakken in kratten dat rollenbanen of banden goed onderhouden worden, en dat relatief zachte rollen worden toegepast. Voer eventuele vultafels voldoende zwaar uit (dik kunststof in plaats van RVS beplating) om het geluid bij het opzetten van kratten te beperken. 
•    Medewerkers instrueren niet onnodig te ‘gooien’ met lege of gevulde kratten;
•    Bij het doorplaatsen van kratten op afvoerband of rollenbaan het hoogteverschil tussen vultafel en afvoerband of -baan minimaliseren en aanslagen aan achterzijde van de afvoerband of –baan voldoende zwaar uitvoeren om resonantie en geluidafstraling te verminderen. Aanslagen eventueel voorzien van hydraulische stootdempers of een dempende materiaal (zie ook Verminderen van stoot- en valgeluiden). 

Eisen bij het intern transport van grondstoffen en halffabricaten zijn:
Is te vinden in de richtlijn hijs- hefmiddelen.

Wensen
NB onderstaande 'wensen' op het gebied van geluid zijn bij een dagdosis van 85 dB(A) of hoger, verplichte ondedelen van de afweging welke maatregelen redelijkerwijs genomen moeten worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Bij die afweging wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd. 

•  Taakroulatie(schema): regelmatige afwisseling met andersoortige taken.
•  Eenzijdige fysieke belasting wordt voorkomen.
•  Ongunstige tilsituaties vermijden bijvoorbeeld tijdens het palletiseren. Een verpakkingsstraat voor het vullen van schalen is zo ontworpen, dat de werkzaamheden zittend kunnen worden uitgevoerd en de reikafstanden beperkt zijn.(zie de richtlijn Werkhoudingen). 
•  Vaste transportroutes voor heftrucks of elektropallettrucks zijn op de desbetreffende vloeren aangegeven.
•    Laat, met het oog op geluidsblootstelling werkzaamheden bij voorkeur niet plaats vinden in ruimten of in open verbinding met ruimten waarin machinale bewerkingen plaatsvinden (bijvoorbeeld fileren, trancheren).
•    Scherm verpakkingswerkplekken zoveel mogelijk af van de lijn bijvoorbeeld door middel van kunststof schermen (eventueel in plaats van open hekken) of door het toepassen van abri-achtige constructies (drie wanden met dak) waardoor slechts één of twee kettingbanen lopen. Het dak van dergelijke constructies voorzien van geluidsabsorberend materiaal (zie ook Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).
•    Delenlijnen (nieuwbouw / revisie) zo plaatsen dat inpakwerkzaamheden in een naastgelegen, rondom gelegen of centraal gelegen aparte ruimte kunnen worden uitgevoerd.
•    Aan- en afvoerbanden verdienen doorgaans de voorkeur boven rollenbanen als daarbij wordt gekozen voor stille aandrijvingen en juist onderhoud van installaties. Verder dient te worden voorkomen dat banden in bedrijf zijn wanneer er geen kratten op zijn geplaatst.
•    Weegdoseerders zo mogelijk afschermen, met name aan onderzijde (ter plaatse van ‘losklep’) waar vooral geluid ontstaat door metaal op metaal contact van de sluitende klep. In overleg met leverancier beschouwen of (deels) kunststof klepdelen kunnen worden voorzien.
•    Breng aan plafond en wanden van de ruimte een geluidsabsorberend materiaal aan (zie ook Geluidsabsorberende muren, plafonds en baffles).

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus