logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten

Bij het gebruikmaken van een arbeidskracht van een uitzendbureau moet deze arbeidskracht vooraf goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over de voorkomende risico's binnen de betreffende afdeling van het bedrijf.  De werkgever van het inlenend bedrijf is verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van de uitzendkracht.

Risico
Het uitvoeren van gevaarlijke of ongezonde handelingen. Met name de onbekendheid en onervarenheid met het werk speelt hierin een grote rol.  Zeker in de eerste dagen van het werk loopt een uitzendkracht een verhoogd risico op ongevallen.

Eisen
Eisen voor het werken met uitzendkrachten zijn:
- Als een werkgever een arbeidskracht van een uitzendbureau betrekt, moet de werkgever aan dat uitzendbureau een 'document' verschaffen met informatie over de specifieke kenmerken en risico's van de arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden waar de uitzendkracht moet gaan werken Hierbij kan worden gedacht aan informatie over gevaarlijke machines, gevaarlijke stoffen en ook over verplicht gestelde PBM.
- Het uitzendbureau moet het document doorgeven aan de uitzendkracht.
- De werkgever van het inlenend bedrijf zorgt voor een duidelijke werk- en veiligheidsinstructie van de uitzendkracht. Zo nodig in een vreemde taal.
- Tenzij nadrukkelijk met het uitzendbureau afgesproken verzorgt de werkgever van het inlenend bedrijf voor afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitzendkracht.

Wensen
- Gebruik de RI&E om te weten welke risico's binnen de betreffende afdeling van het bedrijf voorkomen.
- Zorg voor goede afspraken met het uitzendbureau, zodat duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is.

Zie ook
Op
www.arboflexbranche.nl is een geschikt voorbeeld te vinden van een arbodocument dat aan een uitzendorganisatie moet worden verstrekt. Het wordt daar "Arbochecklist" genoemd. Deze is in 3 verschillende talen beschikbaar.

Taal en veiligheidsrisico's

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus