logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Transportbanen en lopende bandsystemen

Lopende bandsystemen

Het slachten, het opdelen en het ontbenen van het pluimvee is veelal geautomatiseerd. Daarom vinden de meeste bewerkingen plaats aan lopende bandsystemen.

Risico
Er zijn veiligheidsrisico's bij die transportsystemen zoals gegrepen worden door of in contact komen met draaiende delen. Bij het werken aan de lopende band is een goede werkhouding van belang zodat de lichamelijke belasting wordt beperkt.
 
Eisen
Eisen t.a.v. de veiligheid zijn:
Het bedieningssysteem van de machine is veilig en voldoet aan Arbobesluit 7.13 en NEN-EN 954-1. Enkele vereisten zijn:
- Een bedieningssysteem bevindt zich zoveel mogelijk buiten de gevaarlijke zone van het arbeidsmiddel.
- Het inwerkingstellen van de band of baan kan alleen plaatsvinden door een opzettelijke handeling aan het bedieningssysteem.
- Elke inschakeling van een transportsysteem waarbij werknemers knel- of snijgevaar lopen wordt automatisch voorafgegaan door een geluid- en/of lichtsignaal
- Een noodstoprelais moet aanwezig zijn om te kunnen garanderen dat de noodstop altijd werkt.
- Draaiende delen waarmee men in aanraking mee kan komen met een risico van gegrepen te worden of afknelgevaar, zijn afgeschermd en beveiligd. Uitstekende delen, scherpe hoeken en randen dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.
- Iedere band is voorzien van een werkschakelaar die d.m.v. een slot te vergrendelen is, zodat bij reparatie en/of onderhoud de machine niet door derden in te schakelen is; Om een juist gebruik van de werkschakelaar zeker te stellen, is een procedure opgesteld en bekend gemaakt waarin is aangegeven wanneer en door wie de werkschakelaar omgezet kan worden. (lock-off procedure) Doorgaans is daarin vastgelegd dat de sleutel van de werkschakelaar alleen in het bezit is van de personen die op dat moment de onderhoud- of reparatiewerkzaamheden verrichten.
- De werkplek is zo ingericht dat veilig kan worden gewerkt: voldoende ruim van afmetingen en gemakkelijk bereikbaar.
- Het bedieningssysteem van het bandsysteem is veilig.

Eisen t.a.v. de ergonomie bij een lopende band zijn:
- Handelingen vinden in een logische en vloeiende volgorde plaats.
- De werkhoogten zijn dusdanig dat iedereen, korte en lange medewerkers, in een rechte werkhouding kunnen werken. Dit kan worden bereikt door het plaatsen van bordesjes bij de band of het plaatsen van in hoogte verstelbare werkstoelen.
- Ver reiken en/of met geheven bovenarmen werken, wordt voorkomen.
- Er is voldoende beenruimte en voetruimte.
- Gedraaide werkhoudingen worden voorkomen: de medewerker kan recht voor de band staan of zitten; Waar dit niet mogelijk is wordt regelmatig gerouleerd, zodat er variatie in beweging ontstaat.
- Indien mogelijk wordt een buffer (zoals een carrousel) ingebouwd waardoor de medewerker het tempo en moment van productaanvoer zelf kan kiezen.
- Het instellen, bedienen, vullen, ombouwen, schoonmaken en onderhouden van de band kan op eenvoudige wijze en veilige manier plaatsvinden.
- De vloeren moeten voldoende stroef zijn.

Eisen ten aanzien van de snelheid van de transportbaan zijn:
De baansnelheid zorgt voor een acceptabel werktempo.
Voor wat betreft de werkzaamheden op een keurbordes dient de instructie van de VWA (Voedsel Waren Autoriteit) gevolgd te worden.
Als een transportsysteem niet goed schoongemaakt kan worden bij stilstand dient er een 'schoonmaakstand' aanwezig te zijn, zodat het systeem op een traag tempo draait.  Betrokken medewerkers dienen herhaaldelijk instructie te krijgen over veilig schoonmaken van deze arbeidsmiddelen.
 
Wensen
- Werkzaamheden aan de band kunnen bij voorkeur zowel staand als zittend worden uitgevoerd.
- Indien de functie alleen staand kan worden beoefend wordt gerouleerd met functies waarbij zitten wel mogelijk is.
- Ongunstige tilsituaties worden zoveel mogelijk vermeden.

 

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus