logo

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Tillen en dragen

Tillen en dragen

Tillen is een van de meest voorkomende vormen van fysieke belasting. De belasting bij tillen is niet alleen afhankelijk van het gewicht van de last. Bij ongunstige tilhoudingen of een grote afstand tussen lichaam en last kan het gewicht van de lichaamsdelen (romp/armen) van grotere invloed zijn dan het te tillen gewicht. Het tillen van een licht voorwerp in een slechte houding (gedraaid of ver voor het lichaam) is vaak meer belastend dan het tillen van een zware last in een goede houding.
Dragen is de handeling waarbij een gewicht lopend wordt verplaatst. Het is tillen en lopen tegelijk. Het lichaam en in het bijzonder de rug kan bij dragen zwaar belast worden.
Ook het aantal keren dat je moet tillen of dragen is van invloed op de lichamelijke belasting. Verder vergroot werken met koude spieren de kans op overbelasting.

Risico
Gezondheidsklachten aan rug, schouders en armen.

Eisen
Algemene eisen zijn:
- Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (liefst jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop lichamelijke belasting kan worden voorkomen of verminderd
- Voor ongunstige til- en draagsituaties geldt dat deze nader in kaart gebracht moeten worden, als een verdiepend onderzoek volgend op de algemene RI&E. Bijvoorbeeld met de werkwijzer fysieke belasting.
- Na het verdiepend onderzoek zal een plan van aanpak worden opgesteld (en ter instemming aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd) waarin onder meer maatregelen zijn opgenomen om de fysieke belasting als gevolg van tillen en dragen te verminderen.

Eisen voor tillen zijn:
- Het maximale tilgewicht is 25 kilo. Bijvoorbeeld bij het tillen van zakken hulpstoffen (zoals paneermeel). 25 kilo tillen kan alleen incidenteel plaatsvinden. Verstrek bij grote hoeveelheden tilhulpmiddelen, maak afspraken met de leverancier over kleinere verpakkingseenheden en/of zorg voor taakroulatie.
- Bij minder gunstige tilsituaties vermindert het maximale tilgewicht. Dat geldt bijvoorbeeld als er niet dichtbij het lichaam wordt getild, of als er wordt gedraaid, veelvuldig, hoog of laag wordt getild.
- Hanteer zo veel mogelijk een maximum van 12 kilo voor kratten.
- Verstrek bij ongunstige tilsituaties adequate tilhulpmiddelen, bijvoorbeeld een hefinstallatie.
- Vermijd zoveel mogelijk het veelvuldig tillen boven de schouderhoogte en onder de kniehoogte. Kies voor andere werkwijzen en/of voor taakroulatie. 

Eisen voor dragen (lopen en tillen tegelijk) zijn:
- Het is niet toegestaan om voorwerpen, bijvoorbeeld jerrycans, te dragen die zwaarder zijn dan 20 kilo (bij tweehandig dragen) en 10,5 kilo bij éénhandig dragen.
- Het maximale draaggewicht wordt verminderd bij grotere afstanden, bij ongunstige werkhouding en bij een hoge frequentie.

Wensen
Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen. Bijvoorbeeld door periodiek de werkplekken te laten beoordelen.

Tips voor werknemers:
- Houd een last altijd zo dicht mogelijk bij het lichaam en draai de voeten mee met de last, zodat de rug recht voor de last blijft.
- Maak geen plotselinge bewegingen, maar til rustig en gelijkmatig.
- Loop zo weinig mogelijk met een last; maak zo veel mogelijk gebruik van hulpmiddelen.
- Vertoon geen machogedrag; til en draag niet te veel ineens en let op je houding.

Contactinformatie

Kokermolen 11, 3994 DG Houten
Postbus 331, 3990 GC Houten

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

03-03-20 Georganiseerd Overleg
17-03-20 Bestuur Stichting Fonds Collectieve Belangen
28-04-20 Georganiseerd Overleg
06-05-20 Werkgroep arbocatalogus