logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

RI&E biologische agentia

RI&E biologische agentia

Risico
Zonder een RI&E biologische agentia is er geen goed zicht op de aanwezige arborisico’s op het gebied van biologische agentia binnen het bedrijf en ontbreekt er een structurele aanpak hoe risico’s bestreden moeten worden.

Eisen
- De werkgever is wettelijk verplicht alle risico’s die samenhangen met het werk en de werkomstandigheden, te inventariseren en evalueren. Dat geldt ook voor de risico’s bij blootstelling aan biologische agentia. Daar is zelfs een nadere inventarisatieplicht van toepassing: de blootstellingsrisico’s moeten per werkplek in kaart worden gebracht en zorgvuldig beoordeeld.
- De werkgever maakt voor de nadere inventarisatie gebruik van het instrument ‘RI&E biologische agentia in de pluimveeverwerkende industrie’ of een methode met een vergelijkbare kwaliteit.
- Op grond van deze inventarisatie en evaluatie dient een plan van aanpak te worden opgesteld met maatregelen om blootstelling aan biologische agentia te beperken. Bij de keuzen van de te nemen maatregelen wordt de arbeidshygiënische strategie gevolgd.
- De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging wordt betrokken bij de wijze waarop de RI&E biologische agentia wordt uitgevoerd en over de resultaten daarvan: de werkzaamheden met biologische agentia, de mogelijke blootstelling en de geplande preventieve en beschermende maatregelen.

Wensen
 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg