logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Repeterende handelingen

Repeterende handelingen   (laatste update 4-4-2016)

Werknemers in de pluimvee voeren tijdens hun taken vaak duizenden malen per dag steeds weer dezelfde bewegingspatronen uit. Dit kan leiden tot RSI-achtige klachten, ook wel KANS genoemd; Klachten aan Arm, Nek en Schouder. Bewegingen zijn repeterend als zij gedurende minimaal 2 uur per dag óf minimaal 1 uur achter elkaar worden uitgevoerd. De repeterende bewegingen hoeven hierbij niet precies identiek te zijn, het kan ook gaan om soortgelijke bewegingen.
Vooral snijdende medewerkers, bandmedewerkers en inpakkers lopen het grootste RSI-risico.

Risico
Gezondheidsklachten aan vingers, pols, hand, arm, schouder en nek.

Eisen
Eisen voor repeterende handelingen zijn:
- Monotone en tempogebonden werk moet zo veel mogelijk worden vermeden.
- Zorg voor een gelijkmatige aanvoer van producten.
- Laat medewerkers zo veel mogelijk verschillende werkzaamheden uitvoeren (taakroulatie).
- Zorg voor regelmatig herhaalde instructie (liefst jaarlijks) voor de medewerkers over de manier waarop lichamelijke belasting kan worden voorkomen of verminderd.
- Leidt ergocoaches op.

Voor repeterende handelingen geldt dat deze nader in kaart gebracht moet worden, als een verdiepende inventarisatie volgend op de RI&E.

Na de RI&E en de verdiepende inventarisatie zal een plan van aanpak worden opgesteld (en ter instemming aan ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging worden voorgelegd) waarin onder meer maatregelen zijn opgenomen om de fysieke belasting als gevolg van repeterend werk te verminderen.

Wensen
Betrek een deskundige bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen. Bijvoorbeeld door periodiek de werkplekken te laten beoordelen.
Let bij repeterend werk op een goede werkhouding (neutrale stand van de gewrichten), afwisseling in houding, regelmatige rustmomenten en een goede ergonomische inrichting van de werkplek zodat de schouders niet opgetrokken hoeven te worden.

Goede praktijken

Leidt ergo coaches op

Gebruik de USB-stick van de Stichting OFP van  juni 2012. Op deze stick zijn drie onderdelen uitgewerkt: hygiëne in de pluimveeverwerkende industrie, de arbocatalogus pluimvee en veilig en gezond lichaamsgebruik. De stick is bedoeld voor gebruik in het (werk)overleg en te spreken over de inhoud van de presentaties.

 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg