logo

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

 
 

Persoonlijke hygiene

Persoonlijke Hygiëne

Risico
Opname van biologische agentia via de mond.

Eisen
- Er is een adequaat Persoonlijk_hygieneprotocol opgesteld, gericht op de bescherming van de werknemer. Dit protocol moet minimaal de onderstaande informatie bevatten;
  - verbod op roken, eten & drinken tijdens werkzaamheden waarbij er de kans is op blootstelling aan biologische agentia;
  - verbod op het dragen van sieraden aan handen en polsen tijdens deze werkzaamheden.
  - locatie van beschikbare werkkleding en PBM’s.
  - locatie en gebruik van sanitaire voorzieningen.
  - locatie en inrichting van kleedruimte.
  - (werk)wijze voor reinigen van werkkleding.
  - instructies voor handreiniging en handdesinfectie.

                                            - locatie van de kantine en kledingvoorschriften bij het gebruik van de kantine
- Het persoonlijke hygiëne protocol heeft minimaal hetzelfde niveau als het model dat als goede praktijk is opgenomen in deze catalogus.
- De werkgever geeft herhaaldelijk informatie en instructies over de vereiste persoonlijke hygiëne.

Wensen

Zie ook
Biologische agentia
Adembescherming
Huidbescherming
 

Contactinformatie

Vendelier 57D, 3905 PC Veenendaal

Tel: 030 - 6355250
E-mail: info@szpluimvee.nl

Zoeken

Laatste nieuws

Agenda

11-05-21 Werkgroep WGA verzekering
18-05-21 Georganiseerd Overleg
26-05-21 Werkgroep arbocatalogus
15-06-21 Georganiseerd Overleg